Кафедра фінансів, обліку і аудиту
2020
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал / ред. кол. : Ю. В. Шулик, Л. В. Козак, О. І. Дем'янчук, М. Ф. Аверкина, А. П. Власюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — № 16 (44). — 214 с.
«Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка»». Науковий журнал (щоквартальник) / редкол. Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем'янчук О. І., Аверкина М. Ф. — Острог : Вид-во НаУОА. — № 17 (45). — 139 с.
Фінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації : колективна монографія / О. І. Дем'янчук співавтор. — Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. — 329 с.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал / ред. кол. : Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем’янчук, О. І. — Острог : Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2020. — № 19 (47). — 120 с.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал / ред. кол. : Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем'янчук О. І., Аверкина М. Ф. — Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. — № 18 (46). — 120 c.
Статті
Дем’янчук О. І. Стан та особливості інноватизації методів планування в Україні на місцевому рівні / О. І. Дем’янчук, С. В. Онишко // Економічний вісник. Серія : фінанси, облік, оподаткування. — 2020. — Вип. 4. — С. 155–165.
Тези
Дем'янчук О. Фінансовий лізинг як джерело фінансування розвитку підприємств України / О. Дем’янчук, І. Ковальчук // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. — Луцьк, 2020. — С. 169–171.
Дем’янчук О. Забезечення фінансової безпеки підприємств / О. Дем’янчук, К. Лозко // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. — Луцьк, 2020. — С. 172–174.
Дем’янчук О. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні / О. Дем’янчук, А. Парфенюк // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. — Луцьк, 2020. — С. 175–177.
Дем'янчук О. Корпоративна культура в системі управління персоналом / О. Дем’янчук, Т. Павлючук // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. — Луцьк, 2020. — С. 267–268.
Дем'янчук О. Екологічне та соціальне управління корпораціями / О. Дем’янчук, Я. Полюхович // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки :[матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. — Луцьк, 2020. — С. 269–271.
Дем'янчук О. Впровадження корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні / О. Дем’янчук, Н. Сахарук // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. — Луцьк, 2020. — С. 534–536.
2019
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Дем’янчук О. І. Формування та реалізація фінансового потенціалу збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України : монографія / О. І. Дем’янчук. — Острог, 2019. — 408 с.
Статті
Дем’янчук О. І. Критерії забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць / О. І. Дем’янчук // Проблеми економіки : науковий журнал. — Харків, 2019. — № 1 (39). — С. 164–169.
Onyshko S. Decentralization in Ukraine and the countries of Central and Eastern Europe / S. Onyshko, О. Demianchuk // Evropský časopis ekonomiky a managementu. European journal of economics and management. — 2019. — Vol. 5, Is. 4. — Р. 37–46.
Дем’янчук О. І. Економічні критерії у забезпеченні реалізації збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України / О. І. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА , 2019. — № 14 (42). — С. 67–83.
Дем’янчук О. І. Економічна оцінка фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць і його диспропорції / О. І. Дем’янчук // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2019 р. — № 4 (109). — С. 163–171.
Дем’янчук О. Концепти збалансованого розвитку в управлінні адміністративно-територіальними одиницями / О. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — 2019. — Вип. 12 (40). — С. 92–100.
Дем’янчук О. Тенденції формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів України в контексті децентралізації / О. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — 2019. — Вип. 13 (41). — С. 55–65.
Тези
Дем’янчук О. І. Удосконалення процесу управління фінансовим потенціалом адміністративно-територіальних одиниць / О. І. Дем’янчук // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25 жовтня 2019 р., м. Острог). — Острог : Національний університет «Острозька академія», 2019. — С. 84–89.
Дем’янчук О. І. Процес децентралізації в Україні: переваги, ризики та перспективи / О. І. Дем’янчук // Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2019 р., Ірпінь). — Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2019. — С. 44–49.
Дем’янчук О. І. Роль територіальної громади в управлінні фінансовим потенціалом адміністративно-територіальних одиниць / О. І. Дем’янчук // Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20–22 березня 2019 р.). — Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. — С. 272–274.
2018
Статті
Дем'янчук О. Сутнісні характеристики та формування адміністративно-територіальних одиниць у контексті децентралізації регіонального розвитку / О. Дем'янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — 2018. — Вип. 1 (9 (37)). — С. 117–124.
Тези
Дем’янчук О. І. Створення спроможних об’єднаних територіальних громад як основа збалансування їх розвитку / О. І. Дем’янчук // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 36–37.
Дем’янчук О. І. Відновлення реального сектору економіки адміністративно-територіальних одиниць як ключовий фактор росту їх фінансового потенціалу / О. І. Дем’янчук // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. — Луцьк, 2018. — С. 136–138.
2017
Статті
Дем’янчук О. Підвищення економічної спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні / О. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал. — Острог, 2017. — № 6 (34). — С. 42–46.
Дем’янчук О. Територіальна та фіскальна децентралізація в Україні: практичні результати / О. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». — Острог, 2017. — Вип. 5. — С. 90–95.
Дем’янчук О. Oцінка ефективності фіскальної децентралізації місцевих бюджетів України / О. Дем’янчук, А. Іванова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2017. — № 4 (32). — С. 124–128.
Дем’янчук О. Зміни у формуванні доходів місцевих бюджетів України під впливом децентралізації / О. Дем’янчук, В. Кобетяк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2017. — № 4 (32). — С. 145–149.
Дем’янчук О. І. Особливості формування та використання коштів об’єднаних територіальних громад в Україні / О. І. Дем’янчук, М. В. Сипата // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2017. — № 7 (35). — С. 34–39.
Тези
Дем’янчук О. І. Фінансові аспекти фіскальної децентралізації в Україні / О. І. Дем’янчук // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. — С. 36–37.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конфенренції / М. П. Кралюк, Л. В. Козак, О. І. Дем’янчук, Н. А. Мамонтова, Н. В. Іванчук, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — 122 с.
Статті
Дем’янчук О. Особливості формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкових змін / О. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка». — Острог, 2016. — Вип. 1 (29). — С. 95–99.
Дем’янчук О. Oцінка ефективності формування доходів місцевих бюджетів України / О. Дем’янчук, О. Сеник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2016. — № 3 (31). — С. 109–113.
Дем’янчук О. І. Механізм управління місцевими бюджетами України в умовах децентралізації / О. І. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2016. — Вип. 2 (30). — С. 76–81.
Дем'янчук О. І. Вплив бюджетно-податкового потенціалу регіону на формування доходів місцевих бюджетів України / О. І. Дем'янчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». — Херсон : Вид-во "Видавничий дім "Гельватика", 2016. — Вип. 16, ч. 1. — С. 108–112.
Дем'янчук О. І. Інноваційні методи управління місцевими бюджетами України / О. І. Дем'янчук // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». — Одеса : Вид-во Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, 2016. — Т. 21. — Вип. 1. — С. 190–195.
Тези
Дем’янчук О. І. Механізм фінансування проектів (програм) регіонального розвитку / О. І. Дем’янчук // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2016 р.). — Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. — C. 402–406.
Дем’янчук О. І. Бюджетно-податковий потенціал регіону у формуванні доходів місцевих бюджетів України / О. І. Дем’янчук // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. — С. 27–31.
2015
Статті
Дем'янчук О. І. Фінансові втрати у фінансовому потенціалі регіонів України / О. І. Дем'янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 28. — С. 91–97
Тези
Дем’янчук О. І. Інвестиційна складова фінансового потенціалу регіону / О. І. Дем’янчук // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку : матер. Міжнародн. Наук.-практ. Інтернет-конференції ( 20 березня 2015 р.). — Київ : Видавництво Київського національного університету технологій та дизайну, 2015. — С. 78–82.
Дем’янчук О. І. Залучення грантових коштів для розвитку регіонів України / О. І. Дем’янчук // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України : матер. ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29–30 жовтня 2015 р.) — Київ : Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015. — С. 34–38.
Дем’янчук О. І. Фактори, що зумовлюють фінансові втрати у фінансовому потенціалі регіонів України / О. І. Дем’янчук // Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України : матер. Міжнародн. Наук.-практ. Конференції (22 травня 2015 р.). — Ірпінь : Видавництво НУДПСУ, 2015. — С. 112–117.
Дем’янчук О. І. Значення фіскальної децентралізації у формуванні доходів місцевих бюджетів / О. І. Дем’янчук // Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий огляд : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної (м. Ужгород, 29 жовтня 2015 р.). — Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. — С. 120–124.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Навчально-методичні вказівки для виконання дипломної та кваліфікаційної роботи студентами економічного факультету спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) та із напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 33 с.
Статті
Дем’янчук О. І. Фінансовий потенціал регіонів України як базова основа їх стабільного економічного розвитку / О. І. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 73–78
Дем’янчук О. І. Складові фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці / О. І. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 25. — С. 95–104.
Дем’янчук О. І. Формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів на основі фінансового потенціалу регіонів України / О. І. Дем'янчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». — Херсон, 2014. — Вип. 9.
Тези
Демьянчук О. И. Строение финансового потенциала административно-территориальной единицы / О. И. Демьянчук // Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики : материалы Международной научно-практической конференции (г. Саратов, 28 марта 2014 г.) / под общ. ред. Е. А. Ермаковой. — Саратов : Наука, 2014. — С. 125–129.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Місцеві фінанси : навчальний посібник / О. І. Дем’янчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 340 с.
У навчальному посібнику розглянуті питання сутності місцевих фінансів, їх функції, склад та їх роль в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглянуто порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів. Прикладне значення полягає у тому, що майбутній фахівець буде мати можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в регіонах. Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.
Статті
Дем’янчук О. І. Плата за землю як важливе джерело доходів місцевих бюджетів України та недоліки у його застосуванні / О. І. Дем’янчук, Б. М. Стумінська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 114–117.
Дем’янчук О. І. Теоретичні основи фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці / О. І. Дем’янчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 23. — С. 153–161.
Дем’янчук О. І. Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення соціальних гарантій в Україні / О. І. Дем’янчук, О. С. Заблоцька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 144–148.
Дем’янчук О. І. Децентралізація фінансових ресурсів місцевими бюджетами України / О. І. Дем’янчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 139–143.
2012
Статті
Дем’янчук О. І. Фіскальне значення податку на доходи фізичних осіб у доходах місцевих бюджетів / О. І. Дем’янчук // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал. — Хмельницький : Вид-во ХЕУ, 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 40–45.
Дем’янчук О. І. Теоретичні основи фінансового потенціалу місцевих бюджетів та його складові / О. І. Дем’янчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 73–75.
Дем’янчук О. І. Удосконалення міжбюджетних відносин, як засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів / О. І. Дем’янчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 8–13.
2011
Статті
Дем’янчук О. І. Аналіз фіскального потенціалу місцевих бюджетів України у контексті прийняття Податкового кодексу / О. І. Дем’янчук // Вісник Національний університет державної податкової служби України. — 2011. — № 4. — С. 45–51.
Дем’янчук О. І. Теоретичні основи фінансового забезпечення місцевих бюджетів / О. І. Дем’янчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 34–39.
Дем’янчук О. І. Формування властивостей соціального капіталу підприємства / О. І. Дем’янчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 16. — C. 270–277.
Дем’янчук О. І. Еволюційне становлення концепції соціального капіталу / О. І. Дем’янчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. — Пинск : Полес ГУ, 2011 — С. 212–216.
2010
Статті
Дем’янчук О. І. Формування соціально-трудових відносин та соціального капіталу в умовах економічної кризи / О. І. Дем’янчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. — Рівне : НУВГП, 2010. — С. 105–111.
Дем’янчук О. І. Соціально-економічні аспекти формування соціального капіталу в Україні / О. І. Дем’янчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 13. — С. 185–192.
Дем’янчук О. І. Елементи соціального капіталу / О. І. Дем’янчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 1. — С. 323–329.
2009
Статті
Дем'янчук О. І. Формування соціально-трудових відносин та соціального капіталу в умовах економічної кризи / О. І. Дем’янчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. — Рівне, 2009. — Вип. 4. — С. 105–111.
2008
Статті
Дем’янчук О. І. Соціальний капітал як елемент сталого економічного розвитку суспільства / О. І. Дем’янчук // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч.1 — С. 323–329.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Навчально-методичні вказівки для виконання магістерської, дипломної та бакалаврської робіт студентами економічного факультету спеціальності «Фінанси» / О. І. Дем’янчук . — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 48 с.
Посібник охоплює комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для виконання магістерської (дипломної, бакалаврської) роботи, яка є завершальним етапом науково-досліницької роботи студентів. Метою написання посібника є закріплення теоретичних знань в процесі виконання магістерської, дипломної, бакалаврської робіт, а також поглиблення навичок самостійної роботи студентів над конкретною проблемою.
Статті
Дем’янчук О. І. Соціальний капітал як елемент сталого економічного розвитку суспільства / О. І. Дем’янчук // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. "Економічні науки". — Луцьк : Вежа, 2007. — № 12. — С. 25–28.
Дем’янчук О. І. Соціальний капітал та його інституційне забезпечення / О. І. Дем’янчук // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 3. — С. 47–55.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Дем’янчук О. І. Типізація економічних районів / О. І. Дем’янчук // Проблеми і шляхи розвитку депресивного регіону (на прикладі областей Поліського економічного району) : монографія / М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа, 2006. — 332 с.
У сучасних умовах усе більша увага вчених приділяється розвитку окремих регіонів України, у тому числі депресивних територій. Це пов’язано з тим, що регіони набувають дедалі більшої самостійності, у тому числі у плануванні економічного розвитку й управлінні. Одночасно зростає відповідальність місцевих органів влади за формування територіальної економічної політики. Разом із тим вони ще не мають необхідного досвіду для вибору оптимальної стратегії розвитку, що є одною з причин незадовільного соціально-економічного становища багатьох регіонів України. Це, передусім, стосується областей Поліського економічного району (Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської), які значно відстають у розвитку від інших областей України. Викладені обставини зумовили вибір теми цієї комплексної монографії, авторами якої є вчені і практики Західного регіону України та Києва. Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться розвитком регіональної економіки України.
Статті
Дем’янчук О. І. Недержавне пенсійне страхування: зарубіжний досвід та проблеми розвитку в Україні / О. І. Дем’янчук // Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економічні науки». — К., 2006. — С. 221–227.
Дем’янчук О. І. Соціальний капітал: методологія та умови формування / О. І. Дем’янчук // Фінансова система України: становлення та розвиток : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 8. — С. 370–375.
2005
Статті
Дем’янчук О. І. Пріоритетні напрями соціальної політики та їх фінансове забезпечення / О. І. Дем’янчук // Фінансова система України : становлення та розвиток : зб. наук. праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7. — С. 37–45.
Дем’янчук О. І. Вплив соціальної політики на доходи та рівень життя населення України / О. І. Дем’янчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». — Черкаси, 2005. — С. 123–131.
Дем’янчук О. І. Формування підприємництва нового типу в системі самозайнятості України / О. І. Дем’янчук // Економіка і управління : наукове видання. — К., 2005. — № 2 — С. 38–42.
2004
Статті
Дем’янчук О. І. Сприяння розвитку самозайнятості населення на ринку праці України / О. І. Дем’янчук // Зайнятість та ринок праці : міжвід. наук. зб. — К. : РВПС України НАН України, 2004. — Вип. 19. — С. 76–82.
Дем’янчук О. І. Механізм регулювання процесу самозайнятості на регіональному ринку праці / О. І. Дем’янчук // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : зб. наук. пр. — Острог : Острозька академія, 2004. — Вип. 6. — С. 319–330.
2003
Статті
Дем’янчук О. І. Інституційне забезпечення самозайнятості населення / О. І. Дем’янчук // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : зб. наук. пр. — Острог : Острозька академія, 2003. — Вип. 5. — С. 93–105.
Дем’янчук О. І. Закономірності та принципи функціонування самозайнятості / О. І. Дем’янчук // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2003. — Вип. 4. — С. 252–261.
Дем’янчук О. І. Вплив нормативно-правового фактора на формування та розвиток самозайнятості / О. І. Дем’янчук // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Розвиток ринкової економіки на Поділлі: здобутки, проблеми, перспективи». — Хмельницький : ХІЕІІ, 2003. — С.182–190.
2002
Статті
Дем’янчук О. І. Механізм регулювання процесу самозайнятості молоді на регіональному ринку праці / О. І. Дем’янчук // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми реалізації духовного потенціалу молоді». — Рівне : РДГУ, 2002. — С. 55–57.
Дем’янчук О. І. Розвиток процесу самозайнятості на селі / О. І. Дем’янчук // Економіка АПК. — 2002 (93). — № 7. — С. 131–135.
Дем’янчук О. І. Фінансування державних інституцій на реалізацію заходів активної та пасивної політики ринку праці / О. І. Дем’янчук // Наукові записки Острозької академії : зб. наук. пр. Серія "Економічні науки". — Острог : Острозька академія, 2002. — Вип. 3. — С. 15–28.
2001
Статті
Дем’янчук О. І. Формування інфраструктури ринку праці Рівненської області / О. І. Дем’янчук // Наукові записки Острозької академії : зб. наук. пр. Серія "Економічні науки". — Острог : Острозька академія, 2001. — С. 114–121.
Дем’янчук О. І. Впровадження процесу самозайнятості на селі / О. І. Дем’янчук // Материалы Всеукр. науч.-практ. конф. «Реформирование агропромышленного комплекса Украины: проблемы теории и практики». Приложение № 2 (17) к научному журналу «Персонал». — 2001. — № 12 (72). — С. 81–83.
2000
Статті
Дем’янчук О. І. Аналіз впливу малого бізнесу на функціонування ринку праці / О. І. Дем’янчук // Вісник Національного університету Львівська політехніка. — Львів : Львівська політехніка, 2000. — С. 425–431.
Дем’янчук О. І. Ринок праці та механізм його регулювання / О. І. Дем’янчук // Наукові записки Острозької академії : зб. наук. пр. Серія "Економічні науки". — Острог : Острозька академія, 2000. — С. 100–116.
1999
Статті
Дем’янчук О. І. Проблеми зайнятості жінок Рівненської області / О. І. Дем’янчук // Наукові записки Острозької академії : зб. наук. пр. Серія "Економічні науки". — Острог : Острозька академія, 1999. — Т. 2, ч. 1. — С. 235–238.
2021
Статті
Kryvytska O. ФІНАНСОВА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ / Kryvytska O., Doroshenko H., Babych D., Krykun O., Kovalchuk V. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2021. — 1 (36). — С. 462–470.
2020
Статті
Kryvytska O. Construction of Economic Models of Ensuring Ukraines Energy Resources Economy / О. Kryvytska, О. Kneysler, U. Andrusiv, N. Spasiv, L. Marynchak // Proceedings 10th International Conference on Advanced Computer Informational Technologies (September 16-18, 2020). — Germany. — Р. 651–656.
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти комунікаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у закладах вищої освіти / Кривицька О. Р., Ковальчук В. М. // Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін. — Харків : «Друкарня Мадрид», 2020. — С. 245–258.
2019
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицька О. Р. Аналіз діяльності суб’єктів ринку страхування життя : монографія / О. Р. Кривицька. — Острог, 2019. — 360 с.
Статті
Кривицька О. Статистичний аналіз витрат компаній зі страхування життя / О. Кривицька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2019. — Вип. 12 (40). — С. 181–187.
Kryvytska O. Modelling decision making under uncertainty for strategic forecasting / О. Kryvytska, О. Korepanov, S. Mekhovich, N. Karpenko, А. Kovalskyi, R. Karpenko // International Journal of Recent Technology and Engineering. — 2019. — Vol. 8, Is.3. — Р. 7251–7255.
Kryvytska O. Assessment of the competitive environment of the health insurance market / О. Kryvytska, О. Kneysler, L. Shupa, І. Huzela // Problems and Perspectives in Management. — 2019. — Vol. 17, Is. 2. — Р. 541–549.
Кривицька О. Р. Концептуалізація управлінського обліку компаній зі страхування життя / О. Р. Кривицька // Проблеми економіки. — 2019. — № 2 (40). — С. 157–163.
Кривицька О. Р. Оцінка діяльності компаній зі страхування життя з застосуванням кореляційного аналізу / О. Р. Кривицька // Бізнес інформ. — 2019. — № 5. — С. 162–168.
Кривицька О. Р. Система контролю діяльності компаній зі страхування життя як інформаційний ресурс / О. Р. Кривицька // Проблеми економіки. — 2019. — № 1. — С. 191–198.
Тези
Кривицька О. Р. Аналіз сучасного стану платоспроможності компаній-лідерів ринку страхування життя України / О. Р. Кривицька // Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22 червня 2019 р., м. Полтава). — Полтава : Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019. — С. 26–28.
2018
Статті
Kryvytska O. Architectonics of Life Insurance in Ukraine / О. Kryvytska // Evropský časopis ekonomiky a managementu. — 2018. — Vol. 4. — Issue. 1. — Р. 72–78.
Кривицька О. Р. Підходи до аналізу діяльності компаній зі страхування життя на основі теорії стейкхолдерів / О. Р. Кривицька // Причорноморські економічні студії. — 2018. — Вип. 33. — С. 222–227.
Kryvytska О. R. Analytical Research of European Practice of Life Insurance implementation / О. R. Kryvytska // Evropský časopis ekonomiky a managementu. — 2018. — Vol. 4. — Is. 6. — Р. 5–12.
Кривицька О. Р. Аналітичне дослідження доходів компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Бізнес інформ. — 2018. — № 10. — С. 302–308.
Кривицька О. Р. Оцінка конкурентної позиції компаній зі страхування життя на страховому ринку України / О. Р. Кривицька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — № 10 (38). — С. 85–92.
Кривицька О. Р. Застосування економіко-математичного інструментарію обґрунтування привабливості страхування життя / О. Р. Кривицька // Підприємництво та інновації. — 2018. — Вип. 6. — С. 137–146.
2017
Статті
Кривицкая О. Р. Макроэкономические аспекты развития страхования жизни в Украине и Германии / О. Р. Кривицкая // Modern Science – Moderní věda. — 2017. — № 1. — С. 63–71.
Кривицька О. Діяльність транснаціональних компаній в Україні: проблеми та перспективи / О. Кривицька, О. Вєтрова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2017. — № 4 (32). — С. 10–13.
Ткаченко Н. В. Сучасна прагматика страхового посередництва при страхуванні життя в Україні / Н. В. Ткаченко, О. Р. Кривицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2017. — № 5 (194). — С. 45–50.
Кривицька О. Страхування життя як альтернативне джерело задоволення потреб населення / О. Кривицька // Соціальна економіка. — 2017. — № 53 (1). — С. 28–33
Кривицька О. Р. Практичні аспекти розвитку страхування життя в Польщі та Україні / О. Р. Кривицька // Финансовые услуги. — 2017. — № 4. — С. 3–8.
Кривицька О. Р. Державне регулювання діяльності компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. — 2017. — Вип. 3 (104), ч. 2. — С. 84–89.
Кривицкая О. Р. Макроэкономические аспекты развития страхования жизни в Украине и Германии / О. Р. Кривицкая // Modern Science – Moderní věda. — 2017. — № 1. — С. 63–71.
Кривицька О. Р. Пенсійна реформа як каталізатор розвитку страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2017. — № 7 (35). — С. 50–53.
Тези
Кривицька О. Р. Ідентифікація етапів реалізації послуги зі страхування життя / О. Р. Кривицька // Принципи забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового середовища : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 8–9 грудня 2017 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку» : у 2-х частинах. — Одеса : ЦЕДР, 2017. — Ч. 2. — С. 69–72.
Кривицька О. Р. Кількісні та якісні аспекти розвитку страхування життя на страховому ринку України / О. Р. Кривицька // Фінансово-економічний розвиток підприємницької діяльності та національної економіки: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24–25.11.2017 р.). — ЛЬвів, 2017. — С. 142–144.
Кривицька О. Р. Суб’єктивізм як фактор розвитку страхування життя / О. Р. Кривицька // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 15–16.12.2017 р.). — Дніпро, 2017. — С. 70–74.
Кривицька О. Р. Діяльність страхових посередників на ринку страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 04.12.2017 р.) : у 4 ч. — Полтава : ЦФЕНД, 2017. — Ч. 4. — С. 36–37.
Кривицька О. Р. Державне регулювання діяльності компаній зі страхування життя в системі державного регулювання економіки / О. Р. Кривицька // Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 08–09.12.2017 р.). — Київ, 2017. — С. 65–67.
2016
Статті
Кривицька О. Р. Стратегічні орієнтири та перспективи розвитку медичного страхування в Україні / О. Р. Кривицька // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. — 2016. — № 23 (12), Т. 2. — С. 49–53.
Кривицька О. Р. Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків / О. Р. Кривицька, Д. В. Коваленко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». — Острог, 2016. — Вип. 3 (31). — С. 148–151.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая // Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во НаУОА, 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Солодовников С. Ю. Общее и особенное в развитии занятости в Республике Беларусь и в Украине / С. Ю. Солодовников, Т. В. Кузьмицкая, О. Р. Кривицкая // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». — Острог, 2013. — Вип. 24. — С. 64–70.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, Т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2020
Статті
Антонюк О. Р. Організаційні етапи та методичні особливості надання аудиторських послуг / О. Р. Антонюк, Н. А. Мамонтова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — № 18 (46). — С. 100–106.
Мамонтова Н. А. Развитие интеллектуального капитала в современных условиях / Н. А.Мамонтова // Modern Science–Moderní věda. — 2020. — № 1. — С. 155–160.
Mamontova N. Peculiarities of inventory in public sector of economy of Ukraine / Anna Novak, Mykola Denisenko, Nataliya Mamontova // Economics, Finance and Management Review (Scientific Center of Innovative Researches OÜ). — 2020. — Issue 4. — Р. 53–58.
2019
Статті
Мамонтова Н. А. Интеграционные процессы на финансовом рынке Украины как элемент обеспечения финансово-экономической безопасности национального хозяйства / Н. А. Мамонтова // Modern Science - Moderní věda. — 2019. — № 1. — С.123–130.
2018
Статті
Мамонтова Н. А. Механизм проектного управления национальным хозяйством: концепция, содержание, перспективы / Н. А. Мамонтова // Мodern Science - Moderní věda. — 2018. — № 7.— С. 75–85.
Мамонтова Н. А. Інтеграційні процеси енергоефективної стратегії розвитку національної економіки / Н. А. Мамонтова // Причорноморські економічні студії. — 2018. — Вип. 25. — С. 206–209.
Мамонтова Н. А. Перспективи розвитку енергоефективності України на основі аналізу функціонування Європейської електроенергетики / Н. А. Мамонтова, Ю. Д. Костін // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». — 2018. — Вип. 8. — С. 419–426.
2017
Статті
Мамонтова Н. А. Удосконалення механізму інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства України / Н. А. Мамонтова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал. — Острог, 2017. — № 6 (34). — С. 8–13.
Мамонтова Н. Джерела самофінансування підприємств: їх склад та структура за кризових умов / Н. Мамонтова, О. Менделюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2017. — № 4 (32). — С. 59–62.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конфенренції / М. П. Кралюк, Л. В. Козак, О. І. Дем’янчук, Н. А. Мамонтова, Н. В. Іванчук, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — 122 с.
Статті
Мамонтова Н. А. Взаємозв’язок коефіцієнтів ліквідності та модель їх оптимізаці / Н. А. Мамонтова, О. С. Іщук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2016. — № 3 (31). — С. 37–41.
Mamontova N. Management accounting of higher education institutions: implementation stages and realization features / Natalia Mamontova, Anna Novak // Economics, Enterpreurship, Menegment. — 2016. — Vol. 2, num. 2. — Р. 39–44.
2015
Статті
Мамонтова Н. А. Стимулювання інноваційної активності як передумова підвищення технологічного рівня економіки / Н. А. Мамонтова // Економіка і управління. — 2015. — № 2. — С. 36–41.
Мамонтова Н. А. Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку / Н. А. Мамонтова // Науковий Вісник Полісся. — 2015. — № 2. — С. 23–27.
Мамонтова Н. А. Теоретико-методичні основи управління інтелектуальним капіталом: корпоративний рівень / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. — 2015. — № 2. — С. 45–52.
Мамонтова Н. А. Кредитні ресурси у фінансуванні промислових підприємств в умовах сталого розвитку / Н. А. Мамонтова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаАУО, 2015. — Вип. 28. — C. 130–133.
Мамонтова Н. А. Тенденції фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. — 2015. — № 12. — С. 118–124.
Mamontova N. Management accounting of higher education institutions: implementation stages and realization features / Natalia Mamontova, Anna Novak // Economics, Enterpreurship, Menegment. — 2015. — Vol. 2, num. 2. — Р. 39–44.
2014
Статті
Mamontova N. Investment development of higher education / Natalia Mamontova, Natalia Levtchuk, Sergii Zakharin // Вісник КНТУД. — 2014. — Тематичний випуск. — С. 315–322.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мамонтова Н. А. Навчально-методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 32 с.
Мамонтова Н. А. Тестові завдання і матеріали з курсу «Фінанси підприємств» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Мамонтова Н. А. Оцінка вартості нематеріальних активів корпорації / Н. А. Мамонтова // Вісник КНУТД. — 2013. — № 1. — С. 221–228.
Мамонтова Н. А. Формування та відтворення інтелектуального капіталу в системі вартісного управління / Н. А.Мамонтова // Економічний вісник університету. — 2013. — № 20/4. — С. 24–29.
Мамонтова Н. А. Фінансове забезпечення науково–технічної діяльності корпорацій / Н. А. Мамонтова // Вісник КНУТД. — 2013. — № 2. — С. 162–170.
Мамонтова Н. А. Управління вартістю компанії в умовах економічної нестабільності / Н. А. Мамонтова // Економічний вісник університету. — 2013. — № 20/2. — С. 481–486.
Мамонтова Н. А. Стратегічні орієнтири підвищення рівня капіталізації компаній з урахуванням глобальних викликів / Н. А. Мамонтова // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 241–245.
Мамонтова Н. А. Криза сучасної економічної парадигми у формуванні механізму інноваційного розвитку / Н. А. Мамонтова // Наукова записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 23. — С. 74–77.
Мамонтова Н. А. Теоретико–методичні основи організації управління вартістю в сучасній корпорації / Н. А. Мамонтова // Проблеми науки. — 2013. — № 8. — С. 38–41.
Мамонтова Н. А. Управління вартістю сучасної корпорації / Н. А. Мамонтова // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління : матеріали Міжнародної науково–практичної конференції (26–30 листопада 2013 р.). — Будапешт ; Валенсія ; Київ, 2013. — С. 334–336.
Мамонтова Н. А. Методичні основи управління вартістю компанії / Н. А. Мамонтова // Економіка і управління. — 2013. — № 1. — С. 105–109.
Мамонтова Н. А. Система управління інтелектуальним капіталом в контексті вартісного підходу / Н. А. Мамонтова // Економіка і управління. — 2013. — № 2. — С. 79–84.
Мамонтова Н. А. Управління вартістю компаній нафтогазового сектору / Н. А. Мамонтова // Вісник КНУТД. — 2013. — № 3. — С. 162–170.
Мамонтова Н. А. Розвиток фінансового менеджменту в сучасних корпораціях / Н. А. Мамонтова // Вісник КНУТД. — 2013. — № 4. — С. 151–159.
Мамонтова Н. А. Экономика и вызовы новой информационной эпохи / Н. А. Мамонтова / Информационное общество: технологии, человек, бізнес : материалы Международной заочной научно–практической конференции. — Пермь, 2013. — С. 351–355.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мамонтова Н. А. Управління вартістю компаній нафтогазового комплексу в умовах інноваційного розвитку : монографія / Н. А. Мамонтова. — Львів : ПАІС, 2011. — 484 с.
У монографії викладено результати досліджень особливостей систем та механізмів управління вартістю компаній нафтогазового комплексу. Узагальнено теоретичні та методологічні аспекти управління вартістю компаній у сучасній економіці. Визначено головні тенденції розвитку корпоративного сектора нафтогазового комплексу та закономірності трансформації ринків нафти і газу. Вказано на провідну роль інтелектуального капіталу як чинника формування вартості сучасної виробничої компанії. Проаналізовано умови формування інтелектуального капіталу та його використання в українській економіці. Викладено методологію управління вартістю компаній нафтогазового комплексу та запропоновано новітні механізми такого управління в умовах інноваційного розвитку. Для науковців, фінансистів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Статті
Мамонтова Н. А. Оптимізація корпоративних систем фінансового забезпечення науково–технічної та інноваційної діяльності в контексті управління вартістю / Н. А Мамонтова // Проблеми науки. — 2011. — № 5. — С. 2–9.
Лапко О. О. Капіталізація нафтогазових підприємств: науково–методологічні підходи та практична оцінка / О. О. Лапко, Н. А. Мамонтова // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць. — Донецьк, 2011. — № 2. — С. 141–144.
Мамонтова Н. А. Вплив структури балансу та фінансових результатів діяльності на капіталізацію НАК «Нафтогаз України» / Н. А. Мамонтова // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 168–186.
Мамонтова Н. А. Теоретико–методологічні засади капіталізації компаній / Н. А. Мамонтова // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 232–239.
Мамонтова Н. А. Управління вартістю нафтогазових компаній на основі удосконалення механізму формування та використання інтелектуального капіталу / Н. А. Мамонтова // Економічний вісник університету. — 2011. — № 16/2. — С. 115–121.
Мамонтова Н. А. Основні тенденції розвитку нафтогазового комплексу України в умовах сталого розвитку / Н. А. Мамонтова // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 16. — С. 510–521.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мамонтова Н. А. Економічні проблеми інтеграції освіти, науки, бізнесу / Н. А. Мамонтова // Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні : колективна монографія / І. М. Грищенка. — Хмельницький : Вид-во ХНУ, 2010. — С. 456–469.
Статті
Мамонтова Н. Тенденції та особливості формування і використання інтелектуального капіталу в Україні / Н. Мамонтова // Економіка України. — 2010. — № 8. — С. 30–39.
Мамонтова Н. А. Побудова системи управління вартістю компанії / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 1. — С. 21–26.
Мамонтова Н. А. Особливості оцінки вартості компаній в умовах переходу до постіндустріальної економіки / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 2. — С. 9–15.
Мамонтова Н. А. Новітні підходи до оцінки вартості нематеріальних активів / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 5. — С. 228–235.
Мамонтова Н. А. Ефективне управління інтелектуальним капіталом як чинник максимізації вартості компанії / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 7. — С. 137–143.
Мамонтова Н. А. Управління вартістю компанії: теоретико–методологічні аспекти / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 8. — С. 135–139.
Мамонтова Н. А. Підходи до оцінювання результативності та ефективності управління вартістю / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 9. — С. 272–279.
Мамонтова Н. А. Сучасні підходи до оцінки вартості інтелектуального капіталу / Н. А. Мамонтова // Проблеми науки. — 2010. — № 5. — С. 24–29.
Мамонтова Н. А. Методологічні підходи до визначення вартості нематеріальних активів та знаннєвого ресурсу в умовах постіндустріальної економіки / Н. А. Мамонтова // Проблеми науки. — 2010. — № 8. — С. 22–29.
Мамонтова Н. А. Управління вартістю компанії: проблеми і виклики / Н. А. Мамонтова // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — № 5, Т. 1. — С. 102–106.
Мамонтова Н. А. Трансформація систем управління вартістю виробничої компанії в новій економіці / Н. А. Мамонтова // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. — Переяслав-Хмельницький, 2010. — Т. 1. — С. 43–47.
Мамонтова Н. А. Маркетингові чинники формування вартості нафтогазових компаній в умовах глобалізаційних викликів / Н. А. Мамонтова // Вісник Хмельницького національного університету. — Хмельницький : ХНУ, 2010. — № 6, Т. 4. — С. 21–25.
Мамонтова Н. А. Проблеми і перспективи застосування методології вартісного управління в умовах переходу економіки на модель інноваційного розвитку / Н. А. Мамонтова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Проблеми економіки та управління. — Львів, 2010. — № 668. — С. 105–110.
2009
Статті
Мамонтова Н. А. Управління вартістю інтелектуального капіталу: теорія і практика / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 12. — С. 13–18.
Мамонтова Н. А. Максимізація вартості інтелектуального капіталу / Н. А. Мамонтова // Проблеми науки. — 2009. — № 11. — С. 27–33.
Мамонтова Н. А. Перспективи застосування інвестиційних інструментів у системі ефективного управління вартістю компанії / Н. А. Мамонтова // Вісник Хмельницького національного університету. — Хмельницький : ХНУ, 2009. — № 5, Т. 2. — С. 223–226.
Мамонтова Н. А. Інвестиційні важелі максимізації вартості компанії / Н. А. Мамонтова // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених і аспірантів. — Переяслав-Хмельницький, 2009. — Вип. 11. — С. 162–165.
Мамонтова Н. А. Огляд теорій вартості: минуле і сучасність / Н. А. Мамонтова // Вісник Хмельницького національного університету. — Хмельницький : ХНУ, 2009. — № 3, Т. 1. — С. 128–132.
2008
Статті
Мамонтова Н. А. Бюджетування як передумова ефективного управління фінансами підприємства / Н. А. Мамонтова // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 2. — С. 215–221.
2007
Статті
Мамонтова Н. А. Структура капіталу корпорацій / Н. А. Мамонтова // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2 — С. 311–321.
2006
Статті
Мамонтова Н. А. Дивідендна політика корпорацій / Н. А. Мамонтова // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 8, ч. 2. — С. 240–246.
2005
Статті
Мамонтова Н. А. Грошові потоки акціонерних товариств / Н. А. Мамонтова // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Ч. 1. — С. 357–364.
2004
Статті
Мамонтова Н. А. Управління витратами промислових корпорацій / Н. А. Мамонтова // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — С. 225–235.
Мамонтова Н. А. Фінансова стійкість підприємства в системі фінансового менеджменту / Н. А. Мамонтова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ : Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду. — Чернівці, 2001. — Ч. ІІІ. — С. 211–215.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мамонтова Н. А. Методичні вказівки до написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра напряму «Економіка і підприємництво» (спеціальність – 6.050100 «Фінанси») / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 32 с.
Мамонтова Н. А. Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт студентами економічного факультету спеціальності 7.050104 «Фінанси» денної та заочної форми навчання / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 31 с.
Мамонтова Н. А. Методичні вказівки щодо виконання магістерських робіт студентами економічного факультету спеціальності 8.050104 «Фінанси» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 35 с.
Мамонтова Н. А. Навчально-методичний комплекс з курсу «Фінансовий менеджмент» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 45 с.
Статті
Мамонтова Н. А. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту / Н. А. Мамонтова // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — С. 40–47.
Мамонтова Н. А. Амортизаційні відрахування та їх роль у відтворенні основного капіталу / Н. А. Мамонтова // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Серія : Економіка. — Рівне : Вид-во УДУВГП, 2003. — Вип. 6 (19). — С. 51–57.
Мамонтова Н. А. Управління оборотним капіталом підприємства / Н. А. Мамонтова // Экономика Крыма. — 2003. — № 10. — С. 60–63.
2001
Статті
Мамонтова Н. А. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку / Н. А. Мамонтова // Наукові записки Острозької Академії : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька Академія», 2001. — С. 83–88.
2000
Статті
Мамонтова Н. А. Роль людського фактору у забезпеченні фінансової стійкості підприємств в умовах інфляції / Н. А. Мамонтова // Освіта як фактор формування людського капіталу. Наукові записки : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька Академія», 2000. — С. 303–308.
Мамонтова Н. А. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств / Н. А. Мамонтова // Фінанси України. — 2000. — № 8. — С. 103–106.
Мамонтова Н. А. Фінансова діяльність підприємницьких структур / Н. А. Мамонтова // Освіта як фактор формування людського капіталу. Наукові записки : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька Академія», 2000. — С. 309–314.
1999
Статті
Мамонтова Н. А. Інформаційне забезпечення аналізу показників фінансової стійкості підприємства / Н. А. Мамонтова // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1999. — Т. ІІ, ч. І. — С. 244–245.
Мамонтова Н. А. Особливість визначення фінансового стану підприємства в умовах ринкової економіки / Н. А. Мамонтова // Сучасна інноваційно-промислова політика України: інвестиційні пріоритети та інфраструктура. — Чернівці : Рута,1999. — Т. ІІІ. — С. 44–46.
1998
Статті
Мамонтова Н. А. Проблеми кредитування підприємств в умовах переходу до ринкової економіки / Н. А. Мамонтова // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 259–261.
2020
Статті
Mamontova N. Peculiarities of inventory in public sector of economy of Ukraine / Anna Novak, Mykola Denisenko, Nataliya Mamontova // Economics, Finance and Management Review (Scientific Center of Innovative Researches OÜ). — 2020. — Issue 4. — Р. 53–58.
2017
Статті
Харчук Ю. The building of the brand of Ukrainian higher educational institutions by positioning and establishment of the positive image (Побудова бренду ВНЗ України шляхом позиціювання та створення позитивного іміджу) (Построение бренда вузов Украины путем позиционирования и создания положительного имиджа) / Ю. Харчук, А. Новак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2017. — № 7 (35). — С. 115–119.
2016
Статті
Новак А. Ф. Оптимізація управлінського обліку витрат на виробництво продукції сільськогосподарських підприємств шляхом бюджетування / А. Ф. Новак // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС". — 2016. — С. 162–163.
2015
Статті
Mamontova N. Management accounting of higher education institutions: implementation stages and realization features / Natalia Mamontova, Anna Novak // Economics, Enterpreurship, Menegment. — 2015. — Vol. 2, num. 2. — Р. 39–44.
2020
Тези
Новоселецька А. О. Регіональні тенденції Індексу людського розвитку / А. О. Новоселецька // Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф. (30 жовт. 2020 р.). — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — С. 286.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай, А. О.Новоселецька / за ред. д-ра екон.наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — 364 с.
2008
Статті
Кочкубей В. Управління державним боргом в Україні / В. Кочкубей, А. Новоселецька // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 37–42.
Іващук В. Умови ефективного розвитку ринку праці кваліфікованої робочої сили / В. Іващук , А. Новоселецька // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 115–120.
Касьяненко Р. Подолання інфляції – ключове завдання Уряду / Р. Касьяненко, А. Новоселецька // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 121–127.
Мамчур І. Державне пенсійне забезпечення в Україні: особливості та напрямки вдосконалення / І. Мамчур, А. Новоселецька // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 152–158.
Полюхович М. Неформальна зайнятість як феномен сучасного ринку праці в Україні / М. Полюхович, А. Новоселецька // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 159–164.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальість 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
2020
Тези
Ногінова Н. М. Податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності та його вплив на формування доходів бюджету України / Н. М. Ногінова // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. "Інноваційний вимір змін в обліково-аналітичному забезпеченні бізнесу: теорія, методологія, інформаційні технології" (19 березня 2020 р.). — 2020. — С. 67–70.
Ногінова Н. М. Світовий досвід оподаткування доходів фізичних осіб / Н. М. Ногінова // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених "Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України" (19 листопада 2020 р.). — 2020. — С.184–187.
2019
Тези
Ногінова Н. М. Електронне адміністрування ПДВ / Н. М. Ногінова // Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної кнференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (21 листопада 2019 р.). — 2019. — С. 113–115.
Ногінова Н. М. Податок на додану вартість в Україні та країнах європейського союзу / Н. М. Ногінова // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної ітернет-конференції "Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю" ( м. Мукачево, 19 листопада 2019 р.). — Мукачево, 2019. — С. 99–102.
2018
Тези
Ногінова Н. М. Суперечності та перспективи розвитку системи місцевого оподаткування в Україні / Н. М. Ногінова // ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (27–30 береня, 2018). — Острог, 2018. — С. 35–37.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Фінансовий менеджмент у банку : навчальний посібник / О. І. Копилюк, Н. М. Ногінова, О. М. Музичка, Н. С. Кульчицька. — Львів : Ліга-Прес, 2015. — 231 с.
2014
Статті
Ногінова Н. М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог, 2014. — Вип. 25. — С.141–145.
Ногінова Н. М. Податкова реформа в Україні: досягання і прорахунки / Н. М. Ногінова // Ефективність державного управління. — Львів : Львівський державний регіональний інститут державного управління при президенті України, 2014. — Вип. 39. — С. 189–194.
Ногінова Н. М. Приватизація в Україні: упущення, досягнення і перспективи / Н. М. Ногінова // Ефективна економіка. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний аграрний університет, 2014. — № 1.
Ногінова Н. М. Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог : НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 27–30.
Ногінова Н. М. Оподаткування малого підприємництва в Україні / Н. М. Ногінова // Національний лісотехнічний університет. Науковий вісник. — 2014. — Вип. 24.1. — С. 259–264.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Ногінова H. М. Витрати виробництва в довгостроковому періоді / Н. М. Ногінова, О. В. Щедра // Мікроекономічна теорія : навчальний посібник / Г. І. Башнянина, О. В. Щедрої. — Львів : Новий світ, 2006. — С. 98–112.
Статті
Ногінова Н. М. Методологічні засади дослідження власності та процесу її реформування в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник науково-технічних праць. — Львів : НЛТУ, 2006. — Вип. 16. 7. — С. 390–397.
Ногінова Н. М. Основні шляхи підвищення ефективності корпоратизації та функціонування акціонерних товариств в Україні / Н. М. Ногінова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія "Економічна". — Львів : ЛКА, 2006. — С. 123–129.
2005
Статті
Ковальчук Ю. Я. Роль та тенденції іноземного інвестування у Львівській області / Ю. Я. Ковальчук, М. В. Людвічук, Н. М. Ногінова, О. О. Сухий // Перехідні економічні системи : зб. наук. праць. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 382–388.
Ногінова Н. М. Акціонерна власність – провідна форма господарювання в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 257–268.
Ногінова Н. М. Аналітична оцінка діяльності підприємств акціонерної форми власності / Н. М. Ногінова // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону : збірник наукових праць. — Львів : ІРД НАН України, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 274–282.
Ногінова Н. М. Економічний зміст роздержавлення та особливості цього процесу в перехідній економіці України / Н. М. Ногінова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів : НУЛП, 2005. — № 547. — С. 308–316.
Ногінова Н. М. Особливості функціонування акціонерних товариств відкритогого та закритого / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15.1 — С. 258–264.
2020
Статті
Фоміних М. Механізм обліку захищених носіїв ключової інформації в банках України / М. Фоміних // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2020. — № 19 (47). — С. 103–109.
Тези
Фоміних М. В. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАХИЩЕНИХ НОСІЇВ КЛЮЧОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В БАНКАХ УКРАЇНИ / М. В. Фоміних // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ (30.10.2020 р.). — Острог : Національний університет "Острозька академія", 2020. — С. 265–269.
2019
Тези
Фоміних М. В. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ IBAN В УКРАЇНІ / М. В. Фоміних // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25 жовтня 2019 р.). — Острог : Національний університет «Острозька академія», 2019. — С. 279–283.
2018
Тези
Фоміних М. В. Аграрна розписка як новий кредитний інструмент в Україні / М. В. Фоміних // ФІНАНСОВА СИСТЕМА КРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ : матеріали V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (11 жовтня 2018). — Острог : Національний університет "Острозька академія", 2018. — С. 381–384.
2015
Статті
Фоміних М. Стратегічні орієнтири формування політики управління сектором системно важливих банків / М. Фоміних // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка». — Острог, 2015. — Вип. 1 (29). — С. 120–126.
2009
Статті
Фоміних М. В. Оцінка впливу макроекономічних факторів на обсяг банківських депозитів домогосподарств України / М. В. Фоміних // Економіст : науковий журнал. — 2009. — № 12. — С. 52–55.
2008
Статті
Фоміних М. В. Макроекономічні чинники формування банківського депозитного пулу в Україні / М. В. Фоміних // Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва : матеріали науково-практичної конференції / М. В. Фоміних. — Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2008. — С. 180–181.
Фоміних М. В. Особливості банківської конкуренції в Україні на сучасному етапі / М. В. Фоміних // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 3. — С. 416–424.
2007
Статті
Фоміних М. В. Маркетингове дослідження платоспроможності комерційного банку / М. В. Фоміних // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 3. — С. 476–486.
Фоміних М. В. Концентрація вкладів фізичних осіб на депозитному ринку України / М. В. Фоміних // Економічний вісник Донбасу : науковий журнал. — 2007. — № 3 (9). — С. 97–101.
2006
Статті
Фоміних М. В. Економічні нормативи регулювання ліквідності комерційних банків України / М. В. Фоміних // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 8, ч. 3. — С. 523–532.
2020
Статті
Харчук Ю. Ю. Колаборація закладів вищої освіти та бізнесу з метою забезпечення їхньої економічної безпеки / Ю. Ю. Харчук // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути : тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернетконференції (6–7 лютого 2020 р.). — Дніпро, 2020. — Т. 3. — С. 389–394.
Харчук Ю. Ю. Облік власних надходжень закладів вищої освіти України з метою забезпечення їхньої економічної безпеки на ринку освітніх послуг / Ю. Ю. Харчук, К. М. Матласевич // Всеукраїнський науково-практичний журнал Державної казначейської служби України «Казна України». — Київ : Видавець ТОВ «Піраміда». — 2020. — № 4 (77). — С. 10–15.
Тези
Харчук Ю. Ю. Вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення кредитних операцій АТ «АЛЬФА-БАНК» в умовах невизначеності / Ю. Ю. Харчук, М. О. Омельковець // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : тези доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф. (30 жовт. 2020 р.). — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — С. 275–280.
Харчук Ю. Ю. Колаборація закладів вищої освіти та бізнесу з метою забезпечення їхньої економічної безпеки / Ю. Ю. Харчук // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути : тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернетконференції (6–7 лютого 2020 р.). — Дніпро, 2020. — Т. 3. — С. 389–394.
2019
Статті
Харчук Ю. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти України у контексті теорії обмежень / Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2019. — Вип. 15 (43). — С. 153–160.
Тези
Харчук Ю. Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку закладів вищої освіти України / Ю. Ю. Харчук // Університет і школа: перспективи співпраці : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. — Рівне : Вид-во Національного університету водного господарства та природокористування, 2019. — С. 21–22.
Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичний підхід до забезпечення антикризового управління на підприємстві / Ю. Ю. Харчук, А. О. Главацька // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25 жовтня 2019 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — С. 284–287.
Харчук Ю. Ю. Роль обліково-аналітичної інформації в антикризовому управлінні підприємства / Ю. Ю. Харчук, Н. І. Сахарук // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25 жовтня 2019 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — С. 288–292.
Харчук Ю. Ю. Вдосконалення механізму обліково-аналітичного забезпечення в умовах антикризового управління підприємством / Ю. Ю. Харчук, А. С. Парфенюк // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25 жовтня 2019 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — С. 293–297.
2018
Науково-публіцистична та художня література
Лавренчук В. П. Дослідницько-краєзнавчий проект "Соціально значущі проекти молоді - громаді Острожчини" / В. П. Лавренчук, Н. Ю. Давидюк, Ю. Ю. Харчук, О. А. Харчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018.
Статті
Мельник С. О. Фінансові ресурси вітчизняного підприємства: сутність, джерела формування та напрями використання / С. О. Мельник, Ю. Ю. Харчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів (23 березня 2018 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 184–188.
Степанюк О. О. Ліквідність та платоспроможність підприємства й чинники їх формування / О. О. Степанюк, Ю. Ю. Харчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів (23 березня 2018 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 196–200.
Безпалько О. С. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку та напрями її вдосконалення / О. С. Безпалько, Ю. Ю. Харчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів (23 березня 2018 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 208–212.
Ковальчук Н. О. Особливості проведення аудиту та аудиторських перевірок стану бухгалтерського обліку підприємства / Н. О. Ковальчук, Ю. Ю. Харчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів (23 березня 2018 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 216–218.
Федорова К. О. Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості підприємств України в умовах облікової дисторсії / К. О. Федорова, Ю. Ю. Харчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів (23 березня 2018 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 219–222.
Хован А. О. Аудит як форма недержавного фінансового контролю / А. О. Хован, Ю. Ю. Харчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів (23 березня 2018 р., м. Острог) / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 223–225.
Харчук Ю. Ю. Взаємозв’язок між економічною безпекою та фінансовою стійкістю закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг україни в контексті їх обліково-аналітичного забезпечення / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог : Вид-во ­НаУОА, 2018. — № 10 (38). — С. 137–144.
Тези
Харчук Ю. Ю. Аудит ефективності як інструмент забезпечення економічної безпеки ДВНЗ в Україні / Ю. Ю. Харчук // II International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies : Conference Proceedings (January 26, 2018, Kielce, Poland). — Kielce, Poland : Baltija Publishing, 2018. — Part II. — Р. 97–100.
Харчук Ю. Ю. Економіка закладів вищої освіти України у контексті надання послуг освітнього та неосвітнього характеру / Ю. Ю. Харчук // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — С. 389–393.
2017
Статті
Харчук Ю. The building of the brand of Ukrainian higher educational institutions by positioning and establishment of the positive image (Побудова бренду ВНЗ України шляхом позиціювання та створення позитивного іміджу) (Построение бренда вузов Украины путем позиционирования и создания положительного имиджа) / Ю. Харчук, А. Новак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2017. — № 7 (35). — С. 115–119.
Ivanchuk N. Administrative expenditures of social security funds in Ukraine / Nataliia Ivanchuk, Yulia Kharchuk // Baltic Journal of Economic Studies. — Riga : Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. — Vol. 3. — Num. 5. — Р. 157–161.
Тези
Харчук Ю. Ю. Організація управлінського обліку за центрами відповідальності як інструмент обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України / Ю. Ю. Харчук // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 213–216.
2016
Статті
Танчин А. Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності / А. Танчин, Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка». — Острог, 2016. — № 1 (29). — С. 140–145.
Харчук Ю. Управлінський облік за центрами відповідальності та його роль в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні / Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2016. — №3 (31). — С. 186–192.
Карпович М. О. Порівняльна характеристика форм фінансової звітності за загальною і спрощеною системами / М. О. Карпович, Ю. Ю. Харчук // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» (12–13 квітня 2016 р.). — Дніпропетровськ : Національна металургійна академія України, 2016. — С. 280–286.
Менделюк О. В. Обліково-аналітичне забезпечення оплати праці в контексті змін податкового законодавства / О. В. Менделюк, Ю. Ю. Харчук // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» (12–13 квітня 2016 р.). — Дніпропетровськ : Національна металургійна академія України, 2016. — С. 436–443.
Софілканич О. І. Суперечливі аспекти організації облікового процесу розрахунків з покупцями та замовниками в Україні / О. І. Софілканич, Ю. Ю. Харчук // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» (12–13 квітня 2016 р. ). — Дніпропетровськ : Національна металургійна академія України, 2016. — С. 657–662.
Танчин А. І. Вдосконалення організації обліку розрахунково-касового обслуговування в комерційних банках України / А. І. Танчин, Ю. Ю. Харчук // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» (12–13 квітня 2016 р.). — Дніпропетровськ : Національна металургійна академія України, 2016. — С. 676–680.
Тези
Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки ДВНЗ та її вплив на розвиток соціально-економічних процесів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 18–21 січня 2016 р.) : у 3-х т. — К. : Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. — Т. 2. — С. 75–76.
Харчук Ю. Ю. Вплив бренду ДВНЗ на обліково-аналітичне забезпечення його економічної безпеки / Ю. Ю. Харчук // Збірник наукових тез за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (13 травня 2016 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2016. — С. 92–95.
2015
Статті
Харчук Ю. Ю. Фандрайзинг як один із шляхів забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в контексті загострення конкуренції між ними / Ю. Ю. Харчук // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку (20 березня 2015 р., м. Київ). — Київ : Київський національний університет технологій та дизайну, 2015.
Харчук Ю. Ю. Взаємозв’язок між економічною безпекою ДВНЗ та обліково-аналітичним забезпеченням їхньої фінансової стійкості в контексті сталого розвитку / Ю. Ю. Харчук, В. В., Лойко, О. М. Мулик // Інвестиційно-інноваційні аспекти економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях національної економіки : колективна монографія / за науковою редакцією д. е. н., професора Лойко В. В. — Київ : видавець КНУТД, 2015. — С. 147–156.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік І» для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Ю. Ю. Харчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 27 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання), напрям підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» / укл. : О. Є. Недзведовська, А. О. Новоселецька, Ю. В. Шулик, Ю. Ю. Харчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 58 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності: дис. канд. екон. наук. : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)» / Харчук Юлія Юріївна. — Київ : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2014. — 208 с.
Статті
Харчук Ю. Ю. Економіко-правові аспекти обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті євроінтеграції / Ю. Ю. Харчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. — Рівне : Вид-во Національного університету водного господарства та природокористування, 2014. — Вип. 3 (67).
Харчук Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих начальних закладів державної та комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду / Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2014. — Вип. 27. — С. 132–137.
Харчук Ю. Ю. Облікова політика та її вплив на фінансову стійкість вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 124–129.
Харчук Ю. Ю. Оцінка фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності на основі апарату нечіткої логіки / Ю. Ю. Харчук // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». — 2014. — № 5 (125). — С. 107–112.
2013
Статті
Levytska S. Application of Fuzzy Logic System for Estimation of Financial Stability of Higher Educational Institutions of State and Communal Forms of Ownership / Svitlana Levytska, Yulia Kharchuk // Wrazliwośc regionów na zmiany : zbiór prac naukowych. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsięfiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 176–185.
Харчук Ю. Ю. Оцінка фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності на основі апарату нечіткої логіки / Ю. Ю. Харчук // Схід : аналітично-інформаційний журнал. — Донецьк : Східний видавничий дім. — 2013. — № 5 (125) вересень – жовтень. — С. 107–112.
2012
Статті
Харчук Ю. Ю. Управлінський облік фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. "Економічні науки". — Кіровоград : КНТУ, 2012. — Вип. 22, ч. ІІ. — С. 395–401.
Харчук Ю. Ю. Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 237–241.
Харчук Ю. Ю. Организационно-учетное обеспечение финансовой устойчивости государственных высших учебных учреждений Украины путем оптимизации их расходов / Ю. Ю. Харчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы Шестой международной научно-практической конференции, (26–27 апреля 2012 г., г. Пинск) / ред. кол. : К. К. Шебеко и др. — Пинск : ПолесГУ, 2012. — С. 175–178.
2011
Статті
Харчук Ю. Ю. Забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні на основі формування інноваційної стратегії їхнього розвитку / Ю. Ю. Харчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. — 2011. — С. 253–256.
Харчук Ю. Ю. Організаційно-економічні аспекти забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні в контексті сталого розвитку / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 16. — C. 304–316.
2010
Статті
Харчук Ю. Ю. Аудит ефективності як один із шляхів поліпшення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. "Економічні науки" : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті". — Кам’янець-Подільськ, 2010. — С. 432–436.
Харчук Ю. Ю. Використання зарубіжного досвіду щодо покращення фінансування діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів (Тернопіль, 25–26 березня 2010 р.). — Тернопіль, 2010. — С. 121–123.
Левицька С. О. Вплив фінансового механізму системи вищої освіти на фінансову стійкість державних вищих навчальних закладів України в умовах глобалізації / С. О. Левицька, Ю. Ю. Харчук // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою : зб. наук. праць. — Донецьк : ДонДУУ, 2010. — Т. ХІ. — С. 147–56. — (Серія «Економіка» ; вип. 165).
Бенедик Ю. Ю. Вплив бренду державного вищого навчального закладу України на його фінансову стійкість / Ю. Ю. Бенедик // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — C. 94–101.
Бенедик Ю. Ю. Різні підходи щодо трактування сутності фінансової стійкості як економічної категорії / Ю. Ю. Бенедик // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Економічні науки». — Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. — Вип. 19. — С. 88–92.
Бенедик Ю. Ю. Концептуальні аспекти дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Бенедик // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 13. — С. 91–99.
Бенедик Ю. Ю. Перспективи розвитку державних вищих навчальних закладів України в ХХІ столітті / Ю. Ю. Бенедик // Формування стратегії розвитку економіки України як передумова стійкого соціально-економічного зростання (з урахуванням закордонного досвіду) : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів. — 2010. — С. 482–484.
Бенедик Ю. Ю. Сутність та методика дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Бенедик // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів (12–13 травня 2010 р.) : у 2 т. — 2010. — Т. 2. — С. 159–161.
Бенедик Ю. Ю. Оптимізація формування фінансових ресурсів державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Бенедик // Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів (24–27 березня 2010 р., м. Острог). — Острог, 2010. — С. 21–22.
2009
Статті
Бенедик Ю. Ю. Науково-методичні підходи визначення показників фінансової стійкості суб’єктів непідприємницької (підприємницької) діяльності / Ю. Ю. Бенедик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. — Рівне : НУВГП, 2009. — Вип. 4 (48). — С. 65–72.
Бенедик Ю. Ю. Оцінка основних індикаторів розвитку вищої освіти в Україні / Ю. Ю. Бенедик // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 331–341.
Бенедик Ю. Ю. Стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні / Ю. Ю. Бенедик // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Економічні науки. — Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. — Вип. 7. — С. 11–17.
Бенедик Ю. Ю. Покращення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в Україні на основі досвіду зарубіжних країн / Ю. Ю. Бенедик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. — 2009. — № 1(45). — С. 14–21.
Бенедик Ю. Ю. Взаємозв’язок між фінансовою стійкістю державного вищого навчального закладу та якістю освітніх послуг, які він надає / Ю. Ю. Бенедик // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал (за матеріалами ІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір»). — 2009. — № 1. — С. 71–78.
Бенедик Ю. Ю. Особливості розвитку вищої освіти в Україні / Ю. Ю. Бенедик // Фінансова система України: проблеми і перспективи розвитку : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція вчених, викладачів та студентів (м. Київ, 16 листопада 2009 р.). — Київ, 2009.
2008
Статті
Бенедик Ю. Ю. Джерела фінансового забезпечення діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Бенедик // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 1 — С. 295–303.
Бенедик Ю. Ю. Фінансовий менеджмент формування капіталу підприємства / Ю. Ю. Бенедик // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 343–356.
2020
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал / ред. кол. : Ю. В. Шулик, Л. В. Козак, О. І. Дем'янчук, М. Ф. Аверкина, А. П. Власюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — № 16 (44). — 214 с.
«Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка»». Науковий журнал (щоквартальник) / редкол. Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем'янчук О. І., Аверкина М. Ф. — Острог : Вид-во НаУОА. — № 17 (45). — 139 с.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал / ред. кол. : Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем’янчук, О. І. — Острог : Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2020. — № 19 (47). — 120 с.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал / ред. кол. : Шулик Ю. В., Козак Л. В., Дем'янчук О. І., Аверкина М. Ф. — Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. — № 18 (46). — 120 c.
Статті
Шкура І. Зарубіжний досвід упровадження міждисциплінарних освітніх програм та можливості його застосування в Україні / І. Шкура, Ю. Шулик // Наукові записки БДПУ. Серія : Педагогічні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2020. — Вип. 2. — С. 114–127.
Тези
Шкура І. С. Можливості та перспективи реалізації міждисциплінарних освітніх програм в Україні / І. С. Шкура, Ю. В. Шулик // Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики ,можливості та варіанти впровадження»: зб. матер. міжнар. конф. (Одеса, 25–26 червня 2020 р.). — Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020. — С. 92.
2019
Статті
Шулик Ю. Залежність рівня життя населення в Україні від політичних циклів / Ю. Шулик, Е. Мороз // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2019. — Вип. 12 (40). — С. 157–163.
2018
Статті
Averkyna M. F. Financial and logistic coordination in the context of providing sustainable urban development in terms of decentralization in Ukraine / M. F. Averkyna, Y. V. Shulyk // Фінснсово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2018. — № 3 (26). — С. 82–90.
Аверкина М. Ф. Фінансова логістична координація в контексті забезпеченння стійкого розвитку територій в умовах децентралізації в Україні / М. Ф. Аверкина, Ю. В. Шулик // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2018. — Вип. 3 (26). — С. 82–90.
2017
Статті
Tsymbaliuk I. O. Tax alternatives to implement the tax capacity of internet aktivity in Ukraine / І. О. Tsymbaliuk, Т. О. Shmatkovska, Y. V. Shulyk // Фінансово-кредитна діяльність. — 2017. — № 1 (22). — С. 336–344.
Shulyk Y. V. Dependence of Ukraine’s budgetary policy on political cycles / Y. V. Shulyk, N. M. Matviichuk, T. O. Shmatkovska // Науковий вісник Полісся. — 2017. — № 2 (10), ч. 1. — С. 143–151.
Matviichuk N. M. Financial incentives to energy saving in the housing sector of Ukraine / N. M. Matviichuk, Y. V. Shulyk, T. O. Shmatkovska // Науковий вісник Полісся. — 2017. — № 1 (9), ч. 2. — С. 32–39.
Тези
Шулик Ю. Вплив політичних циклів на бюджетну політику України / Ю. Шулик // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : збірник наукових тез. — Острог, 2017. — С. 226–231.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Шулик Ю. Вплив тінізації економіки на фінанси Західного прикордонного регіону України (на прикладі Волинської та Рівненської областей) / Ю. Шулик // Територіальні фінансові ресурси Західного прикордонного регіону України: історія, сьогодення, перспективи : кол. моногр. / А. В. Кулай, В. А. Гром, О. М. Карліна та ін. ; за ред. д-ра екон. наук проф. Карліна М. І. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — С. 150–177.
Статті
Шулик Ю. В. Бюджетні стратегії України та напрями їх змін / Ю. В. Шулик // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. — 2015. — Вип. 11. — С. 333–344.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання), напрям підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» / укл. : Недзведовська О. Є., Новоселецька А. О., Шулик Ю. В., Харчук Ю. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 49 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Шулик Ю. В. Державний бюджет: проблеми фінансування та використання / Ю. В. Шулик // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 16–47.
Статті
Шулик Ю. В. Виклики бюджетній політиці України в контексті євроінтеграції / Ю. В. Шулик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 25. — С. 170–176.
Шулик Ю. В. Причини тінізації економіки й заходи її зниження в прикордонному регіоні (на прикладі Волинської та Рівненської областей) / Ю. В. Шулик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. — Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2014. — Вип. 10, Т. 2. — С. 168–177.
2013
Статті
Шулик Ю. В. Перспективи впровадження загальнообов’язкового соціального медичного страхування в Україні / Ю. В. Шулик, Л. В. Дубіняк // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 97–100.
2012
Статті
Шулик Ю. В. Напрями бюджетної стратегії формування доходів Державного бюджету України / Ю. В. Шулик // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — Хмельницький, 2012. — Т. 2 . — Вип. 4. — С. 56–61.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форми навчання) спеціальність 6.030508 «Фінанси» / укл. : Недзведовська О. Є., Новеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 46 с.
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. : Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Хмарук Ю. В. Теоретичні підходи до визначення поняття «Система доходів Державного бюджету України» / Ю. В. Хмарук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : зб. наук. праць. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2011. — Вип. 7, Т. 2. — С. 434–440.
Хмарук Ю. В. Оцінка факторів впливу на доходи Державного бюджету України / Ю. В. Хмарук // Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 16. — С. 82–91.
Хмарук Ю. В. Збалансування доходів та видатків Державного бюджету України / Ю. В. Хмарук // Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 79–86.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хмарук Ю. В. Напрями розширення доходної бази бюджету невеликого міста у проблемному регіоні (на прикладі міста Острога) / Ю. В. Хмарук // Інвестиційно-інноваційний механізм регулювання розвитку прикордонного регіону : кол. монограф. — Луцьк : Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — С. 137–147.
Статті
Хмарук Ю. В. Зростання надходжень від операцій з майном до Державного бюджету України / Ю. В. Хмарук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 48–56.
Карлін М. І. Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду Державного бюджету України та шляхи їх розв’язання / М. І. Карлін, Ю. В.  Хмарук // Фінанси України. — 2010. — № 3. — С. 13–21.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Бюджетна система» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050104 «Фінанси» / Карлін М. І., Хмарук Ю. В. — Острог, 2009. — 31 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 6.05010.0 «Фінанси та кредит» / укл. : Новосеселецька А. О., Недзведовська О. Є., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 44 с.
Статті
Хмарук Ю. В. Необхідність та напрями вдосконалення дохідної бази Державного бюджету України / Ю. В. Хмарук // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2009. — № 7. — С. 37–45.
Хмарук Ю. В. Роль податку на додану вартість у формуванні доходної частини Державного бюджету України / Ю. В. Хмарук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 181–192.
2008
Статті
Хмарук Ю. В. Розширення дохідної бази місцевих бюджетів України / Ю. В. Хмарук // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2008. — № 7. — С. 167–174.
Хмарук Ю. В. Ефективність функціонування місцевих бюджетів України / Ю. В. Хмарук // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч.1. — С. 223–231.
Осадчук О. Формування доходів Державного бюджету України / О. Осадчук, Ю. Хмарук // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 48–55.