Кафедра індоєвропейських мов
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Чепіль О. Я. Навчально-методичні рекомендації до курсу «Ефективна презентація» для студентів факультету романо-германських мов / О. Я. Чепіль. — Острог : НаУОА, 2015. — 45 с.
Статті
Чепіль О. Я. Особливості реалізації комунікативних стратегій у політичному дискурсі / О. Я. Чепіль // Наукові записки. Серія. «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 52. — С. 274–276.
2012
Статті
Чепіль О. Я. Концептуальна основа теорії мовної комунікації / О. Я. Чепіль // Наукові записки. Серія.«Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 23. — С. 211–215.
2011
Статті
Чепіль О. Я. Психологічні особливості МДС у навчанні іноземної мови / О. Я. Чепіль // Наукові записки. Серія. «Психологія і Педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 387–396.
Чепіль О. Я. Феномен дискурсу у сучасній лінгвістиці / О. Я. Чепіль // Наукові записки. Серія. «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 20. — С. 211–215.
2009
Статті
Чепіль О. Я. Лексико-семантичні особливості термінолексики зовнішньоторговельних контрактів / О. Я. Чепіль // Наукові записки. Серія. «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 416–421.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичний посібник «Тексти для читання з курсу «Англійська мова» для студентів економічного факультету» / О. Ю. Костюк, О. Я. Чепіль, Т. М. Ширяєва. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 224 с.
Статті
Чепіль О. Я. Теоретичні аспекти лексико-семантичного поля у дослідженнях мовознавців / О. Я. Чепіль // Наукові записки. Серія. «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 9. — С. 349–353.
1999
Статті
Чепіль О. Я. Про пріоритетність використання надбань психологічної науки у практиці викладання іноземної мови / О. Я. Чепіль // Наукові записки "Острозька Академія". — Острог, 1999. — Т. 2, ч. 1. — С. 90–91.
1998
Статті
Чепіль О. Я. Лінгвістичні аспекти систематизації як методологічні засади викладання іноземної мови у немовному вузі / О. Я. Чепіль // Наукові записки "Острозька Академія". — Острог, 1998. — Т. 2. — С. 123–124.
Чепіль О. Я. Поетапне формування мислительної дії систематизації у процесі вивчення іноземної мови / О. Я. Чепіль // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 1. — С. 60–64.
1997
Статті
Чепіль О. Я. Ефективність дії мислительної операції систематизації в умовах комунікативного підходу при вивченні іноземної мови у немовному вузі / О. Я. Чепіль // Наукові записки "Острозька Академія". — Острог, 1997. — Т. 1. — С. 113–114.
Чепіль О. Я. Систематизація як засіб запам’ятовування у процесі вивчення іноземної мови / О. Я. Чепіль // Нова педагогічна думка. — Рівне, 1997. — № 1. — С. 32–33.
1996
Статті
Чепіль О. Я. Систематизація як засіб розвитку творчого потенціалу / О. Я. Чепіль // Проблеми реалізації духовно-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне,1996. — Вид. 1. — С. 117–119.
2017
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 66. — 104 с.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 64, ч. 1. — 226 с.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 64, ч. 2. — 226 с.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 52. — 306 с.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 51.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 53.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 54.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 55.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 56.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Ковальчук І. В. Комунікативне читання за романом Гі де Мопасана «Життя» : навчальний посібник для студентів для підготовки фахівців зі спеціальності «Англійська мова та література» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» / І. В. Ковальчук, С. М. Білецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 412 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014.
Статті
Ковальчук І. В. Метакогнітивний та компетентнісний підходи в процесі засвоєння лексичного матеріалу студентами ВНЗ / І. В. Ковальчук, М. А. Попчук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 30. — С. 69–71.
Kovalchuk І. The formation of the foreign language communicative culture of the student’s personality / І. Kovalchuk // Сучасні дослідження когнітивної психології IICRACP–2014 : матеріали конференції. — 2014.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Білецька С. М. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови / С. М. Білецька, О. П. Кравець, І. В. Ковальчук, В. Л. Поліщук. — Острог, 2013.
Білецька С. М. Критерії оцінювання знань студентів при вивченні іноземних мов / С. М. Білецька, І. В. Ковальчук, В. Л. Поліщук. — Острог, 2013.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013.
Статті
Ковальчук І. В. Вплив соціокультурних відмінностей на формування іншомовної комунікативної культури / І. В. Ковальчук // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д. — К., 2013. — С. 80–87.
Ковальчук І. Деякі аспекти формування іншомовної комунікативної культури особистості студента / І. Ковальчук // Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Хмельницький, 2013. — С. 37–39.
Ковальчук І. В. Психологічний аналіз комунікативної культури як якісної характеристики особистості / І. В. Ковальчук // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д. — К., 2013. — С. 211–220.
Ковальчук І. В. Спілкування як один з провідних факторів виникнення, розвитку та становлення іншомовної комунікативної культури особистості / І. В. Ковальчук // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2013. — С. 108–112.
Ковальчук І. В. Становлення мовної особистості: мовленнєва та культурна адаптація / І. В. Ковальчук // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2013. — Вип. 22. — С. 60–64.
Kovalchuk I. Culture-oriented approaches towards the formation of the foreign language communicative culture of the student’s personality in the process of vocational training / І. Kovalchuk // The Peculiarity of Man. — Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2013. — Nr. 18.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Ковальчук І. В. «Comprehension orale en dialogues” : навчальний посібник для студентів для підготовки фахівців зі спеціальності «Англійська мова та література» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» / І. В. Ковальчук, С. М. Білецька, Ю. А. Луценко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 432 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012.
Статті
Ковальчук І. В. Деякі аспекти формування іншомовної комунікативної культури особистості студента / І. В. Ковальчук // Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Хмельницький, 2012. — С. 37–39.
Ковальчук І. В. Іншомовна комунікативна культура особистості студента в процесі професійної підготовки / І. В. Ковальчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. — Вип. 16. — С. 513–524.
Ковальчук І. В. Іншомовне спілкування та розвиток іншомовної комунікативної культури особистості / І. В. Ковальчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. — Вип. 15. — С. 275–285.
Ковальчук І. В. Психологічний аналіз комунікативної культури як якісної характеристики особистості / І. В. Ковальчук // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. Серія "Психологічні науки" : збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. — Т. 2, вип. 8. — С. 148–154.
Ковальчук І. В. Спілкування як один з основних чинників становлення іншомовної комунікативної культури особистості / І. В. Ковальчук // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2012. — Вип. 19. — С. 108–112.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011.
Статті
Ковальчук І. В. Вплив соціокультурних відмінностей на формування іншомовної комунікативної культури / І. В. Ковальчук // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д. — К., 2011.
Ковальчук І. В. Іншомовне спілкування як психолого-педагогічна проблема / І. В. Ковальчук // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д. — К., 2011.
Ковальчук І. В. Культура як філософська та етнопсихологічна категорія / І. В. Ковальчук // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 174–182.
Ковальчук І. В. Культура як філософська та етнопсихологічна категорія / І. В. Ковальчук // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія : Психологічні науки: проблеми і здобутки. — К. : КиМУ, 2011. — Вип. 2. — С. 254–261.
Kovalchuk І. Психологічні особливості іншомовної комунікативної компетентності / Inna Kovalchuk. — Szczecin, 2011.
Ковальчук І. В. Формування іншомовної комунікативної культури у процесі міжкультурної комунікації / І. В. Ковальчук // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія : Психологічні науки: проблеми і здобутки. — К. : КиМУ, 2011. — Вип. 2. — С. 254–261.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010.
Статті
Ковальчук І. В. Іншомовна комунікативна культура як необхідна складова ефективного міжкультурного спілкування / І. В. Ковальчук // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2010. — Вип. 16. — С. 120–129.
Ковальчук І. В. Комунікативна компетентність як соціально-психологічна характеристика особистості / І. В. Ковальчук // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2010. — Вип. 15. — С.103–111.
Ковальчук І. В. Проблема комунікативної компетентності у вітчизняній та зарубіжній психології / І. В. Ковальчук // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2010. — Вип. 14. — С. 167–177.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009.
2008
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008.
Статті
Ковальчук І. В. Психолінгвістичні концепції навчання іноземних мов мові / І. В. Ковальчук // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2008. — Вип. 10. — С. 132–142.
2006
Статті
Ковальчук І. В. Особливості розвитку та роль внутрішнього мовлення в процесі вивчення іноземної мови / І. В. Ковальчук // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2006. — Вип. 8. — С. 90–97.
Ковальчук І. В. Системна методологія навчання іншомовної мовленнєвої діяльності / І. В. Ковальчук // Психологічні перспективи. — Луцьк : РВВ Волинського Національного університету імені Лесі Українки, 2006. — Вип. 8 — С. 118–125.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Kovalchuk І. Pour parler français (тексти для домашнього читання з французької мови) : навчальний посібник / І. Kovalchuk. — Острог, 2005. — 80 с.
Статті
Ковальчук І. В. Психологічний та психолінгвістичний аналіз формування навичок усного мовлення у студентів ВНЗ (на прикладі вивчення французької мови) / І. В. Ковальчук // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д. — К., 2005. — Т. IX, ч. 1. — С. 137–145.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Ковальчук І. Ізоморфні та аломорфні особливості французької та англійської мов : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. Ковальчук. — Острог, 2004. — 84 с.
Статті
Ковальчук І. В. Психологічні особливості розумової операції систематизації в процесі засвоєння лексичного матеріалу з іноземної мови / І. В. Ковальчук // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д. — К., 2004. — Т. VI, ч. 6. — С. 127–132.
Ковальчук І. В. Роль психологічних механізмів систематизації у процесі оптимізації навчання французькій мові / І. В. Ковальчук // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2004. — Вип. 5. — С. 97–103.
2003
Статті
Ковальчук І. В. Психологічні механізми систематизації як засобу оволодіння французькою мовою / І. В. Ковальчук // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д. — К., 2003. — Т. V, ч. 4. — С. 144–150.
Ковальчук І. В. Психологічні особливості читання та розуміння текстів засобами дії систематизації / І. В. Ковальчук // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2003. — Вип. 4. — С. 97–103.
Ковальчук І. В. Становлення систематизації в процесі формування навичок ситуативного спілкування (на прикладі французької мови) / І. В. Ковальчук // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д. — К., 2003. — Т. V, ч. 3. — С. 140–145.
2002
Статті
Ковальчук І. В. Психологія вивчення французької мови засобами дії систематизації (на прикладі засвоєння фонетичних знань) студентами ВНЗ / І. В. Ковальчук // Наукові записки. Серія “Філологія. Психологія і педагогіка”. — Острог, 2002. — Вип. 1. — С. 124–130.
Ковальчук І. В. Систематизація в процесі навчання іноземної мови / І. В. Ковальчук // Динаміка наукових досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2002. — Т. 10 : Психологія. — С. 9–13.
Ковальчук І. В. Систематизація як прийом запам’ятовування в процесі вивчення іноземної мови / І. В. Ковальчук // Україна наукова 2003 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2002. — Т. 6 : Психологія. — С. 42– 44.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Білецька С. М. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови / С. М. Білецька, О. П. Кравець, І. В. Ковальчук, В. Л. Поліщук. — Острог, 2013.
Білецька С. М. Критерії оцінювання знань студентів при вивченні іноземних мов / С. М. Білецька, І. В. Ковальчук, В. Л. Поліщук. — Острог, 2013.
Статті
Поліщук В. Л. Моделювання фразео-семантичного поля квантитативного типу мікросистеми “вживання алкоголю” в німецькій, англійській та українській мовах / В. Л. Поліщук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2013. — Вип. 34. — С. 206–208.
Поліщук В. Л. Структурно-семантичне моделювання фразео-семантичного поля таксономічного типу “вид алкогольного напою” в німецькій, англійській та українській мовах / В. Л. Поліщук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2013. — Вип. 35. — С. 291–294.
2012
Статті
Поліщук В. Л. Структурно-семантичне моделювання фразео-тематичної групи «стереотипи ритуально-етикетної поведінки» в німецькій, англійській та українській мовах / В. Л. Поліщук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2012. — Вип. 26. — С. 272–276.
Поліщук В. Л. Структурно-семантичне моделювання фразео-семантичного поля модусного типу фразео-тематичної групи «міра споживання алкогольних напоїв» в німецькій, англійській та українській мовах / В. Л. Поліщук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2012. — Вип. 24. — С. 245–247.
Поліщук В. Л. Фразеологічне маркування наслідків, викликаних вживанням алкоголю (на матеріалі німецької, англійської та української мов) / В. Л. Поліщук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2012. — Вип. 23. — С. 121–123.
2010
Статті
Поліщук В. Л. Мікросистема еталонно-компаративних фразеологічних зворотів «п’яний як» у німецькій, англійській та українській мовних картинах світу / В. Л. Поліщук // Мовна картина світу слов’ян і культура : матеріали міжнар. наук. конф. : зб. наук. cт. — Люблін : КЛУ ім. Іоанна Павла ІІ ; Рівне, 2010. — Т. 2. — С. 87–96.
Поліщук В. Л. Структурно-семантичне моделювання у межах фразео-семантичного ряду «перебувати у стані незначного сп’яніння внаслідок вживання алкоголю» на матеріалі німецької, англійської та української мов / В. Л. Поліщук // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць. — К. : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2010. — Вип. 18. — С. 328–338.
2008
Статті
Поліщук В. Л. До питання дослідження лексико-фразеологічної мікросистеми „пияцтво” (діахронічний аспект) / В. Л. Поліщук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2008. — Вип. 9. — С. 267–273.
Поліщук В. Л. Структурно-семантичне моделювання фразео-семантичного поля «Стан та ступінь сп’яніння» в німецькій, англійській та українській мовах / В. Л. Поліщук // Культура народов Причерноморья : научный журнал. — Симферополь : ТНУ им. Вернадского, 2008. — Вип. 137. — С. 227–231.
2007
Статті
Поліщук В. Л. До проблеми дослідження мікросистеми „пияцтво” в німецькій та англійській мовах / В. Л. Поліщук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2007. — Вип. 8. — С. 253–262.
2006
Статті
Поліщук В. Л. Варіантно-синонімічні кореляції фразеологічних одиниць в межах мікросистеми „пияцтво” (на матеріалі німецької мови) / В. Л. Поліщук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2006. — Вип. 6. — С. 263–276.
Поліщук В. Л. Фразеологічні одиниці на позначення стану сп'яніння в історико-етимологічному висвітленні (на матеріалі німецької мови) / В. Л. Поліщук // Слов’янський вісник. Серія “Філологічні науки” : зб. наук. праць. — Рівне : РІКСУ, 2006. — Вип. 6. — С. 204–209.
2018
Статті
Кравець О. П. Про походження мов / О. П. Кравець // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія Філологія. — 2018. — Вип. 70 (2). — С. 106–110.
Кравець О. Про походження та розвиток мови як найунікальнішого засобу людського спілкування / О. Кравець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — Вип. 2 (70). — С. 106–109.
2016
Статті
Kravets O. P. The relations between state and religion in Germany in 20–30 years of XX century: the experience of Baptist societies / O. P. Kravets // Index Copernicus Journal Master List CEJSH : The Central European Journal of Social Sciences and Humanities. — Польща : "Вармінські студії» («Studia Warmińskie»), 2016.
2015
Статті
Кравець О. П. Державно-церковні відносини у Польщі в 20–30 рр. ХХ ст.: досвід баптистських громад / О. П. Кравець // Гілея : науковий вісник. — Київ : Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова ; Українська Академія Наук, 2015. — Вип. 97, № 6. — С. 118–123.
2014
Статті
Кравець О. П. Державно-церковні відносини в Україні у 20–30 рр. ХХ ст.: досвід баптистських громад / О. П. Кравець // Гілея : науковий вісник. — Київ : Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова ; Українська Академія Наук, 2014 — Вип. 88, № 9. — С. 53–57.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Білецька С. М. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови / С. М. Білецька, О. П. Кравець, І. В. Ковальчук, В. Л. Поліщук. — Острог, 2013.
2012
Статті
Кравець О. П. Причини і передумови виникнення та поширення баптизму в Німеччині, Україні, Польщі: компаративний аналіз / О. П. Кравець // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство". — Острог, 2012. — Вип. 7. — С. 102–111.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кравець О. П. Ліричні мотиви : збірник студентських поетичних перекладів / О. П. Кравець. — Острог, 2011. — 63 с.
Статті
Кравець О. П. Баптизм 20–30 рр.ХХ ст. в Україні, Польщі, Німеччині. Тенденції розвитку : тези / О. П. Кравець // Сучасні проблеми гуманітаристики:світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. — Рівне, 2011. — С. 33–34.
2010
Статті
Кравець О. П.«Засоби та рівні вербалізації концепту віра в німецькій та українській мовах» / О. П. Кравець // Мовна картина світу слов'ян і культура : матеріали міжнародної наукової конференції (Люблін, 5–7 листопада 2010 р.). — Люблін, 2010. — Т. ІІ.
2009
Статті
Кравець О. П. Окремі аспекти навчання аудіюванню іноземною мовою» УДК 371.33.811 ( на базі німецької мови) / О. П. Кравець // Наукові записки Серія «Філологічна». — Острог, 2009. — Вип. 11. — С. 492–497.
Кравець О. П. Рейтингова система оцінювання знань студентів» ( досвід роботи ф-ту романо-германських мов Національного університету «Острозька академія») / О. П. Кравець // Перспективи німецької мови та германістики в Україні : матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (16–17 жовтня 2009 р.). — Чернівці, 2009. — С. 56.
2008
Статті
Кравець О. П. Стилістичні особливості компаративних фразеологізмів» (на базі німецької мови» / О. П. Кравець // Наукові записки Серія «Філологічна». — Острог, 2008. — Вип. 9. — С. 201–209.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Андрощук Б. Є. Mirjam Pressler. Bitterschokolade (mit den Aufgaben). Книга для домашнього читання з завданнями / Б. Є. Андрощук, О. П. Кравець. — 2007.
2006
Статті
Кравець О. П. Психологічна природа помилок, що виникають під час навчання читанню іноземною мовою та шляхи їх подолання» ( на прикладі німецької мови) / О. П. Кравець // Наукові записки Серія «Психологія та педагогіка». — Острог, 2006. — Вип. 7. — С. 203–221.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Ковальчук І. В. Комунікативне читання за романом Гі де Мопасана «Життя» : навчальний посібник для студентів для підготовки фахівців зі спеціальності «Англійська мова та література» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» / І. В. Ковальчук, С. М. Білецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 412 с.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Білецька С. М. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови / С. М. Білецька, О. П. Кравець, І. В. Ковальчук, В. Л. Поліщук. — Острог, 2013.
Білецька С. М. Критерії оцінювання знань студентів при вивченні іноземних мов / С. М. Білецька, І. В. Ковальчук, В. Л. Поліщук. — Острог, 2013.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Ковальчук І. В. «Comprehension orale en dialogues” : навчальний посібник для студентів для підготовки фахівців зі спеціальності «Англійська мова та література» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» / І. В. Ковальчук, С. М. Білецька, Ю. А. Луценко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 432 с.
Статті
Білецька С. М. Професіоналізація навчання у початковій вищій освіті Франції / С. М. Білецька, О. М. Мокра // Наукові записки Серія «Філологічна». — Острог, 2012. — Вип. 23. — С. 34–38.
Biletska S. M. Les défits de l’enseignement du français langue seconde à l’université / S. M. Biletska, O. M. Mokra // Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур : матеріали конференції. — Дніпропетровськ, 2012.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Білецька С. М. Французько-український глосарій до навчально-методичного комплекту "Connexions 1". Довідковий додаток / С. М. Білецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 33 с.
Білецька С. М. Французько-український глосарій до навчально-методичного комплекту "Connexions 2". Довідковий додаток / С. М. Білецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 33 с.
2010
Статті
Билецкая С. Н. Методологические основы учебно-методического комплекса по французскому языку "Connexions 3" / С. Н. Билецкая // Структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовзнавства : матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції романістів. — Одеса : Вид-во КП ОМД, 2010. — С. 119–121.
2009
Статті
Білецька С. М. Роль та місце читання у французькому навчально-методичному комплексі "Connexions 2"/ С. М. Білецька // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2009. — Вип. 11. — С. 455–459.
Білецька С. М. Структура та особливості французького навчально-методичного комплексу "Connexions 1" / С. М. Білецька // Лінгвістичні дослідження Moving with the Times : матеріали МІжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у навчанні іноземних мов». — Горлівка, 2009. — С. 12–15.
2008
Статті
Білецька С. М. Функціонування біблеїзмів у контекстах сакралізації і десакралізації (на матеріалі французької мови)» / С. М. Білецька // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог, 2008. — Вип. 9. — С. 94–102.
2007
Статті
Білецька С. М. «Біблеїзми як засіб відображення універсальних концептів релігійної картини світу французького народу (на матеріалі французької мови)» / С. М. Білецька // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог, 2007. — Вип. 8.
2006
Статті
Білецька С. М. Об’єктивація фразеологічних біблеїзмів у релігійній картині світу (на матеріалі французької мови) / С. М. Білецька // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог, 2006. — Вип. 6.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Білецька С. М. Практична фонетика французької мови : навчально-методичні рекомендації / С. М. Білецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — 35 с.
2018
Статті
Белявська О. О. Układ słownika polskiej gwary Podola / О. О. Белявська, Ю. К. Кратюк // Наукові записки Острозької Академії. Серія «Філологічна». — Острог, 2018. — Вип. 2 (70). — С. 3–5.
Белявська О. О. Особистість конструктивного викладача і його роль в процесі вивчення іноземних мов / О. О. Белявська, Ю. К. Кратюк // Наукові записки Острозької Академії. Серія «Філологічна». — Острог, 2018. — Вип. 1 (69), ч. 1. — С. 39–42.
2015
Статті
Белявська О. О. Перцептивні стилі – запорука ефективного навчання / О. О. Белявська // Педагогічна освіта: теорія і практика. — Кам’янець-Подільський, 2015.
2014
Статті
Белявська О. О. Психологічні чинники успішної організації альтернативного навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах / О. О. Белявська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 30. — С. 16–20.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Белявська О. О. Збірка наочних матеріалів та вправ з англійської мови за матеріалами педагогічних практик студентів / О. О. Белявська, О. О. Пелипенко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 2. — 36 с. — (Серія «Педагогічна практика»).
Статті
Bielawska H. Konstruktywizm w nauczaniu języków obcych (w procesie budowy kapitału ludzkiego) / H. Bielawska // Polityka rozwoju regionalnego w warunkach integracji Europejskiej. Ekonomia, integracja – zarys problematyki. — Ostrowiec Świętokrzyski : Wydawca Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, 2013. — S. 139–146.
2012
Статті
Белявська О. О. Пізнавальний стиль особистості студента – когнітивна умова успішного вивчення іноземної мови / О. О. Белявська // Сучасні дослідження когнітивної психології : матеріали Міжнародної інтернет-конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 1. — С. 144–146.
Белявська О. О. NLP та сугестопедія. Ефективна комунікація між викладачем та студентом / О. О. Белявська // Сучасні дослідження когнітивної психології : матеріали Міжнародної інтернет-конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 1. — С. 157–158.
2010
Статті
Белявська О. О. Використання нейролінгвістичного програмування в навчанні. Ефективна комунікація між викладачем та студентом / О. О. Белявська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 7–13.
Белявська О. О. Концепції використання музики в навчанні іноземних мов / О. О. Белявська // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. — К. : [б. н. в.], 2010. — Т. ХІІ, ч. 1. — С. 17–23.
2009
Статті
Белявська О. О. Теоретичні основи використання музики в навчанні іноземних мов (психологічні властивості обумовлення процесу вивчення мови) / О. О. Белявська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 40–50.
2008
Статті
Белявська О. О. Психологічна організація альтернативного навчання іноземних мов студентів вищих навчальних закладів / О. О. Белявська // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. — К., 2008. — Т. 10, ч. 5. — С. 29–35.
2007
Статті
Белявська О. О. Психопедія, як альтернативна методика навчання іноземних мов / О. О. Белявська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 35–43.
Белявська О. О. Сугестопедія як альтернативна методика навчання іноземних мов / О. О. Белявська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА 2007. — Вип. 8. — С. 20–45.
Белявська О. О. NLP та сугестопедія. Ефективна комунікація між викладачем та студентом / О. О. Белявська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць "Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету". — Рівне : РДГУ, 2007. — Вип. 38. — С. 29–35.
2005
Статті
Белявська О. О. Психолого-педагогічні особливості альтернативних методик навчання іноземних мов / О. О. Белявська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 22–23.
2018
Статті
Белявська О. О. Układ słownika polskiej gwary Podola / О. О. Белявська, Ю. К. Кратюк // Наукові записки Острозької Академії. Серія «Філологічна». — Острог, 2018. — Вип. 2 (70). — С. 3–5.
Белявська О. О. Особистість конструктивного викладача і його роль в процесі вивчення іноземних мов / О. О. Белявська, Ю. К. Кратюк // Наукові записки Острозької Академії. Серія «Філологічна». — Острог, 2018. — Вип. 1 (69), ч. 1. — С. 39–42.
2016
Статті
Кратюк Ю. Сфера лексичної варіантності в польському діалекті Городка подільського / Ю. Кратюк // Наукові записки НаУОА. Серія "Філософія". — Острог, 2016. — Вип. 62. — С. 185–188.
Kratiuk J. "Czy taki straszny rozwód jak go rysują?” – tendencja rozwodowa współczesnej rodziny ukraińskiej" / J. Kratiuk // Мateriały pokonferencyjne. — Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowsk, 2016. — S. 42–50.
2013
Статті
Кратюк Ю. К. Gwara Gródka Podolskiego. Czasownik – czas przeszły / Ю. К. Кратюк // Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka. IІІ / pod red. E. Komorowskiej, K. Kondzioły-Pich, A. Ochrymowicz. — Szczecin, 2013. — S. 180–189.
2012
Статті
Кратюк Ю. К. Czas teraźniejszy czasownika w gwarze Gródka Podolskiego / Ю. К. Кратюк // Komunikacja międzyludzka. Leksyka.Semantyka. Pragmatyka. IІІ / pod red. E. Komorowskiej, K. Kondzioły-Pich, A. Ochrymowicz. — Szczecin, 2012. — S. 230–236.
2011
Статті
Кратюк Ю. К. Проблема діалектного членування української мови та роль у ній південно-західного діалекту / Ю. К. Кратюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 20. — С. 115–121.
Кратюк Ю. К. Uwagi na temat fleksji polskiej gwary Gródka Podolskiego / Ю. К. Кратюк // Наукові записки. Серія «Філологічна» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість» (22–23 квітня 2010 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип.13. — С. 343–350.
2010
Статті
Кратюк Ю. К. Uwagi na temat cech fonetycznych oraz fleksyjnych gwary gródeckiej / Ю. К. Кратюк // Матеріали прагмалінгвістичної конференції (23–24 жовтня 2010 р.). — Щецін, 2010.
Кратюк Ю. К. Uwagi na temat fleksji polskiej gwary Gródka Podolskiego / Ю. К. Кратюк // Наукові записки. Серія «Філологічна» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22–23 квітня 2010 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 13. — С. 343–350.
2009
Статті
Кратюк Ю. К. «Стан досліджень південнопограничної діалектної польської мови» / Ю. К. Кратюк // Наукові записки Острозької Академії. Серія «Філологічна». — Острог, 2009. — Вип. 11.
Кратюк Ю. К. Język polski w Akademii Ostrogskiej / Ю. К. Кратюк, Н. М. Совтис // Postscriptum polonistyczne / pod red. R. Cudaka. — Katowice, 2009. — Nr 1 (3). — Str. 253–255.
2008
Статті
Кратюк Ю. К. Специфіка лексичної конструкції польського діалекту Городка Подільського / Ю. К. Кратюк // Наукові записки Острозької Академії. Серія «Філологічна».— Острог, 2008. — Вип. 9.
2016
Статті
Сіліванова І. М. Діяльність французьких національних агенцій, центрів і відділів із питань вищої освіти та академічної мобільності / І. М. Сіліванова // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / гол. ред. Лабунець В. М. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України, 2016. — Вип. 20, ч. 2. — С. 422–428.
Сіліванова І. М. Поняття «міжнародний мобільний студент» та «іноземний студент» у зарубіжних джерелах / І. М. Сіліванова // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 лютого 2016 р.) — К. : Міленіум, 2016. — С. 45–46.
Сіліванова І. М. Систематизація видів академічної мобільності у вітчизняних та зарубіжних педагогічних дослідженнях / І. М. Сіліванова // Викладач і студент: мобільність в умовах кредитно-трансферної системи : збірник тез і доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. — Черкаси : ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2016. — С. 81—84.
2015
Статті
Сіліванова І. М. Ґенеза розвитку міжнародної академічної мобільності в університетах Франції / І. М. Сіліванова // Збірник наукових праць «Педагогіка вищої та середньої школи». Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» / ред. кол. : З. П. Бакум, Т. О. Дороніна та ін. — Кривий Ріг : Друкарня Романа Козлова, 2015. — Вип. 44. — С. 365–372.
Сіліванова І. М. Категорія «академічна мобільність» у вітчизняних та зарубіжних педагогічних дослідженнях / І. М. Сіліванова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». — K. : Гнозис, 2015. — Дод. 2 до Вип. 35, Т. II (14). — С. 412–418. — (Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання»).
Сіліванова І. М. Особливості розвитку міжнародної академічної мобільності в університетах Франції (70-ті роки XX ст. – поч. XXI ст.) / І. М. Сіліванова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». — K. : Гнозис, 2015. — Дод. 1 до Вип. 35, Т. VII (58). — С. 209–217. — (Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»).
2014
Статті
Сіліванова І. М. Забезпечення міжнародної академічної мобільності іноземних студентів у Франції (на прикладі університету Ренн II Верхньої Бретані) / І. М. Сіліванова // Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія і педагогіка» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. —  С. 119–125.
Сіліванова І. М. Критерії, показники та рівні психологічної готовності студентів до участі у програмах академічної мобільності / І. М. Сіліванова // Сучасні дослідження когнітивної психології : метеріали Міжнародної інтернет-конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 2. — С. 187–190.
Сіліванова І. М. Лінгвокультурна маркованість фразеологічний одиниць на позначення поняття «Подарунок» у французькій мові / І. М. Сіліванова // Наукові записки НаУОА. Серія : Філологічна / ред. кол. : І. Д. Пасічник, І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 37. — С. 251–254. — (Тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід»).
Сіліванова І. М. Роль релігії в університетській освіті Франції / І. М. Сіліванова // Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія і педагогіка» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 133–137.
Silivanova I. M. Academic Mobility Programs in the universities of France / І. М. Silivanova // International scientific-practical congress of teachers and psychologists «The generation of scientific ideas» (the 27th of November, 2014, Geneva) : materials of proceedings of the conference. — Geneva : Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», 2014. — Р. 7–10.
2013
Статті
Сіліванова І. М. Лінгвокультурна маркованість фразеологічний одиниць на позначення поняття «Подарунок» у французькій мові / І. М. Сіліванова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна / ред. кол. : І. Д. Пасічник, І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 37. — С. 251–254.
2012
Статті
Сіліванова І. М. Linguistic and cultural basis of the phraseological units denoting the notion «Present» in English and Ukrainian languages / І. М. Сіліванова. — 2012.
2011
Статті
Сіліванова І. М. Лінгвокраїнознавча основа фразеологічних одиниць на позначення "подарунка" / І. М. Сіліванова // Студентські наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог, 2011. — Вип. 4. — С. 174–176.
2010
Статті
Сіліванова І. М. Лінгвокраїнознавча основа фразеологічних одиниць на позначення "купівлі" / І. М. Сіліванова // Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2010. — Вип. 3. — С. 127–129.
2017
Статті
Попчук М. А. Особливості метакогнітивного контролю в навчальній діяльності студентів / М. А. Попчук // Матеріали міжнародного науково-практичного конгресу педагогів та психологів "Mind technologies: Science" (31 березня 2017 р., м. Женева, Швейцарія). — Женева, 2017. — С.117–120.
2016
Статті
Попчук М. А. Особливості метакогнітивного контролю студентів у процесі засвоєння лексичного матеріалу / М. А.Попчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія».— Острог, 2016. — Вип. 3. — С. 169–177.
2015
Статті
Попчук М. А. Метакогнітивний підхід у навчанні лексичного матеріалу SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» / М. А. Попчук // «PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY». — Budapest, 2015. — III (24,) Issue : 48. — Р. 107–109.
Popchuk M. A. The metacognitive approache in student’s learning activity / М. А. Попчук // International scientific professional periodical journal "The unity of science". — Vienna, 2015. — Р. 90–92.
Попчук М. А. Стильовий підхід в організації навчальної діяльності студентів / М. А. Попчук // International scientific professional periodical journal "The unity of science". — Vienna, 2015. — Р. 116–118.
2014
Статті
Ковальчук І. Метакогнітивний та компетентнісний підходи в процесі засвоєння лесичного матріалу студентами ВНЗ / І. Ковальчук, М. Попчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 30. — С. 69–71.
Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження стильових особливостей в контексті метакогнітивного моніторингу та контролю студентів / М. А. Попчук // «Проблеми емпіричних досліджень». — Київ, 2014. — Вип. 9. — С. 377–383.
Попчук М. А. Особливості метакогнітивного контролю студентів в процесі навчальної діяльності / М. А. Попчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». — Херсон, 2014. — Вип. 2. — Т. 1. — С. 253–257.
Popchuk M. A. Metamemory and Personality / M. A. Popchuk // XIX Международная научно-практическая конференция «Психология и Педагогика в современном мире: вызовы и решения» : материалиы конференции. — Москва : Московский центр психологии и педагогики, 2014. — C. 17–21.
Popchuk M. A. Theoretical analysis of stylistic approaches in psychology / М. А. Popchuk // International scientific professional periodical journal «The unity of science». — Vienna, 2014. — Р. 114–118.
2013
Статті
Попчук М. А. Особливості метакогнітивної саморегуляції у контесті прийняття рішень / М. А. Попчук // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конферен­ції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологіч­ний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти». — С. 80–82.
2012
Статті
Попчук М. А. Психолігвістичні особливості діалогічного мовлення / М. А. Попчук // Студентські наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог, 2012. — Вип. 5. — С. 154–156.
Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті в контексті метапізнання особистості / М. А. Попчук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 228–233. — (Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології).
Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті особистості / М. А. Попчук // Міжнародна інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 1. — С. 90–91.
2016
Статті
Захарчук О. М. Проблема насилля як одна з ключових проблем сучасної середньої школи Франції [Електронний ресурс] / О. М. Захарчук // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии : сб. ст. по материалам XLVIII международной науч.-практ. конф. — М. : Изд. "Интернаука", 2016. — № 3 (48), ч. ІІ. — С. 161–164. — Режим доступу : http://www.internauka.org/archive2/ped/3(48_2).pdf. — Назва з екрана.